"Kur’ân-ı Kerim, takvâyı üç mertebesiyle zikretmiştir: Birincisi; şirki terk, İkincisi; maâsiyi terk, Üçüncüsü; mâsivâullahı terk etmektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Takva, Allah'ın yasakladığı ve razı olmadığı şeyleri, O'nun rızası için terk etmektir. Bu da üç mertebededir. Bunlar:

Şirki terk etmek, küfür içeren bütün düşünce ve inançlardan kalbi temizlemek anlamına geliyor. Takvada esas olan Allah’a yaklaşmak ve Onun rızasını kazanmaktır. Küfür ve şirk içinde olan bir insanın Allah’a yaklaşması ve Onun rızasını kazanması asla ve kata mümkün değildir.

Takvanın en birinci aşaması, en önemli temel esası, küfür ve şirkten temizlenmek oluyor. Bu aşama yerine getirilmeden takvanın diğer aşamaları olan maâsiyi (günahları) terk ve mâsivâullahı (Allah'ın yarattığı şeyleri) kalben bırakmak mertebelerine varmak kesinlikle mümkün değildir.

Takvanın ikinci önemli aşaması ise maasiyi (günahları) terktir. Yani Allah’ın haram kıldığı her şeyden uzak durmaktır. Cinayet, zina, kumar, faiz, içki, yalan yere şahitlik etmek, ana babaya bakmamak bunlardan en büyük olanlarıdır. Bu gibi haram fiilleri işleyen birisinin takva ehli olması asla mümkün değildir. Allah’a yaklaşmak ve Onun rızasını kazanmak için bu tarz haram ve günahlardan uzak durmak gerekiyor.

Takvanın üçüncü aşaması ise mâsivâullahı (Allah'ın yarattıklarını) terk etmektir. Bu aşama takva kavramının tamamlayıcısı, cilası, zinet ve süsüdür. Kalbinde küfür ve şirk yok ve haramlardan da uzak, ama kalbinde hâlâ dünya sevgisi ve dünyaya ait izler var. Bu durumdaki bir insanda takva kavramı kemaline ermemiş anlamına gelir. Kalbin içinde bu tarz kir ve paslar varken, insanın kamilen Allah’a yaklaşması ve Onun rızasını kazanması pek mümkün değildir.

Binanın temeli yapılmış (şirki terk etmiş) odaları hazırlanmış (günahları terk etmiş) ama boya ve badana eksik (kalbinde hâlâ masiva sevgisi var); bu binaya oturmak bu binada huzur bulmak mümkün olmaz. Binanın tam manası ile hazır olması için, odaların sıvanıp boyanması gerekiyor.

Takva binasının temeli sağlam bir iman, gövdesi günahların terk edilmesi, boya ve badana da kalbin masivadan (Allah’tan gayrı her şey) temizlenmesi oluyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Takva" ile "ubudiyet" kavramlarını ve aralarındaki farkı izah eder misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...