"Kur’an, şahs-ı Âdem’e melaikelerin itaat ve inkıyadını..." Hz. Âdem'e meleklerin secde etmesi hengâmında, nefs-i emmare yaratılmış mıydı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir zamanlar biz, meleklere 'Âdem'e secde edin!..' dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu." (Bakara, 2/34)

Allah, insanı kuru bir çamurdan, cinleri ateşten, melekleri de nurdan yaratmıştır. Yaratılışta ilk sırayı melekler, sonra cinler, sonra da insanlar almıştır. İlk yaratılan insan, aynı zamanda ilk peygamber Hz. Âdem’dir.

Allah, Hz. Âdem’i (as) yarattığında meleklerin ona secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiği hâlde, İblis secdeden kaçındı. Bundan sonra da kıyamete kadar şeytanlığını devam ettirmek için Allah’tan izin istedi. İsteği kabul edilince de insanları hak yoldan çıkarmaya devam etti.

"Rabbin o zaman meleklere demişti ki: 'Ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Artık onu düzenleyerek (hilkatını) tamamlayıp ona da ruhumdan üfürdüğüm zaman kendisi için derhal (bana) secdeye kapanın.' Bunun üzerine İblis'ten başka bütün melekler secde etmişlerdi. O (İblis) büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Allah: 'Ey İblis, iki elimle (bizzat kudretimle) yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi oldun?' buyurdu. İblis dedi: 'Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın.' " (Sâd, 38/71-76. Ayrıca bk. A'râf, 7/12; Hicr, 15/29; Secde, 32/8-9)

Cenâb-ı Hak böylece Hz. Âdem’i (as) en mükemmel bir şekilde yarattı. Yaratılışı tamamlandıktan sonra Allah Teâlâ ona, haydi şu meleklere git, selam ver ve onların selamını nasıl karşıladıklarını dinle! Çünkü bu, hem senin hem de zürriyetinin selamlaşma örneğidir. Bunun üzerine Hz. Âdem meleklere: "Es-selamü aleyküm." dedi. Onlar da: "Es-selamu aleyke ve rahmetullah." diye karşılık verdiler.(bk. Buharî, Enbiyâ 1, İstizân 1; Müslim, Cennet 28)

Hem âyetin açıklamasına bakıldığında secde, ceset ve ruhun beraber olduğu bir zamanda yapılmıştır. Nefis insan ruhunun ayrılmaz bir parçası gibidir; sonradan verilmiş bir şey değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

supremums
peki nefsani bir varlığa secde etmek şirk sayılmaz mı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...