"Kur'an, şu âlemde tecelli eden ilahî isimlerden ve sıfatlardan bahseder ve her mahlukun esma-ül hüsnaya ve sıfat-ı ulyaya nasıl ayinedarlık yaptığını beyan eder... " Bu cümlelerinize Kur'an'dan örnek ayetler verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir."(Enbiya, 21/22)

"Allah’tır gerçek İlah, O’ndan başka yoktur ilah. O melik’tir, kuddûs’tür, selam’dır, Mü’min’dir, müheymin’dir, aziz’dir, cebbar’dır, mütekebbir’dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah o gerçek İlahtır ki halık’tır, bârî’dir, musavvir’dir. Hasılı, en güzel isimler ve vasıflar O’nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O’nu tesbih ve tenzih eder. O, Azizdir, Hakimdir."(Haşir, 59/23-24)

"Rahman Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mizanı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?"(Rahman, 55/1-13)

Kur’an’ı baştan sona tahkik ettiğimizde hem tevhide dair delilleri, hem İlahi isimleri, hem mahlukatın lisan-ı hal ve kal ile yapmış oldukları tesbih ve zikirleri, hem eşyanın ne için yaratılıp ne maksada hizmet etmekte olduğunu çok açık bir dil ile bize talim ettiğini görürüz.

Bizim burada bütün ayetleri teker teker incelememiz mümkün değildir, biz birkaç tanesini yukarıda numune olarak zikretmekle yetiniyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...