Kur'an’ın beyanatının baktığı esaslar diye tarif edilen ve nazara verilen üç misalin; Kur'an’ın hangi beyanatına ve nasıl baktığı hususunda aydınlatıcı bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kur'an'ın Beyânâtı şu esâsa bakıyor.” ifadesi, sonraki paragraftaki misallerden çok, ait olduğu paragrafın tümüne bakıyor.

Bu paragrafta verilen temel mesaj şudur:

Cenâb-ı Hak, birçok icraatını kanun şeklinde ve hassas bir nizam ile yaptığı gibi, bir takım icraatlarını da şaz olarak yeknesak perdesini yırtarak yapmaktadır. Birinci tip icraatlarıyla hikmet ve kudretini, ikinci tip icraatlarıyla da meşiet ve iradesini göstermektedir.

Kur’an’da her iki tip icraatla ilgili misâller vardır.

Meselâ, insanların anne ve baba ikilisiyle dünyaya gönderilmeleri, bir kanun olmakla birlikte, Hazreti İsa’nın (as.) babasız dünyaya gönderilmesi bir şazdır. Birincisi Allah’ın hikmetini, ikicisi ise iradesini gösterir.

Metindeki üç misalden birincisinde, bir kısım ağaçların bir yıl meyve verdikleri halde ikinci yıl vermemeleri şuzuzata bir örnek olarak verilmiştir. Bu konuda bir âyet yoktur.

İkinci ve üçüncü misaller ise Kur’an-ı Kerim'de şu şekilde yer almaktadır:

“ … O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. … “ (Lokman, 31/34)

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/22)

“O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmrân, 3/6)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...