Kur'ân'ın beyanatının baktığı esaslar diye tarif edilen ve nazara verilen üç misalin; Kur'ân'ın hangi beyanatına ve nasıl baktığı hususunda bilgi verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Kur’ân'ın Beyanatı şu esasa bakıyor.” ifadesi, sonraki paragrafta yer alan misallerden çok, ait olduğu paragrafın tümüne bakıyor.

Bu paragrafta verilen temel mesaj şudur:

Cenâb-ı Hak, birçok icraatını kanun şeklinde ve hassas bir nizam ile yaptığı gibi, birtakım icraatlarını yeknesak perdesini yırtarak yapmaktadır. Birincisinde hikmet ve kudretini, ikincisinde ise meşiet ve iradesini göstermektedir.

Kur’ân’da her iki icraatla alakalı misâller vardır.

Meselâ, insanın yaratılmasında anne ve babanın vesile edilmesi bir kanun olmakla birlikte, Hz. İsa’nın (as.) babasız, Hz. Âdem (as) ise annesiz ve babasız yaratılması da şuzuzattır. Biri Allah’ın hikmetini, diğeri de iradesini gösterir.

Metindeki üç misalden birincisinde, bir kısım ağaçların bir yıl meyve verdikleri halde ikinci yıl vermemeleri şuzuzata bir misal olarak verilmiştir.

İkinci ve üçüncü misaller ise Kur’ân-ı Kerim'de şu şekilde yer almaktadır:

"… O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. …" (Lokman, 31/34)

“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/22)

“O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Âl-i İmrân, 3/6)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...