"Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinat tamamıyla bir burhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet, tevhid-i Rahmân'la, büyük bir sesle zâkirdir ki: Lâ ilâhe illâ Hû."(1)

Şu içinde yaşadığımız kevnî yani şehadet âlemi, lisanıhâl ve lisan-ı kalleriyle Allah’ı tesbih ediyor ve O’nun varlığını ve birliğini bütün avazı ile haykırıyor. Ezelî ve ebedî ferman olan ve Allah’ın kelam sıfatından gelen Kur’an, O’nun varlığını ve birliğini nasıl ispat ve ilan ediyor ise, aynı şekilde kudret sıfatının tecellisi olan kâinat ve âlem-i şehadet de bütün isim ve sıfatlarıyla O’nun varlığını ve birliğini, büyük bir sadâ ile ispat ve ilan ediyor.

Mesela, İhlas sûresi Allah’ın nasıl bir kelamı ve tevhid delili ise çiçekler, böcekler, dağlar, ovalar, denizler, yıldızlar hâsılı bütün mevcudat da aynı şekilde O’nun birer kudret ayetleri olup, tevhidi ilan ve izhar ediyorlar.

Hülasa, maddî ve kevnî âlemler Allah'ı tesbih ve zikrediyorlar. Bu tesbih ve zikri hidayet ve tefekkür kulağı ile işitenler semaha kalkarlar vesselam.

(1) bk. Sözler, Lemeat

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...