"Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinat tamamıyla bir burhan-ı muazzamdır. Lisan-ı gayb, şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir. Evet tevhid-i Rahmân'la, büyük bir sesle zâkirdir ki: Lâ ilâhe illâ Hû."(1)

Şu içinde yaşadığımız maddi ve kevni alem, hâl ve kal dilleri ile Allah’ı tespih ve zikrediyor ve Onun varlığını ve birliğini bütün avazı ile haykırıyor. Kur’an nasıl Allah’ın kelam sıfatından gelen ilahi bir konuşma olup Allah’ın varlığını ve birliğini bize ispat ve ilan ediyor ise, aynı şekil de kainat ve alem-i şahadet de Allah’ın kudret sıfatından gelen tekvini ayetler olup, Allah’ın varlığını ve birliğini, üstelik bütün isim ve sıfatları ile her tarafa şiddetli bir seda ile ispat ve ilan ediyorlar.

Mesela, İhlas suresi Allah’ın nasıl bir kelamı ve tevhit delili ise çiçekler, böcekler, dağlar, ovalar, denizler, yıldızlar da aynı şekilde Allah’ın bir kudret ayeti olup, aleme tevhidi ilan ve izhar ediyor.

Hülasa, maddi ve kevni alemler Allah'ı tesbih ve zikreyorlar. Bu tesbih ve zikri hidayet ve tefekkür kulağı ile işitenler semaha kalkarlar vesselam.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...