"Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar..." Buradaki "şeş cihet"ten kasıt nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şeş", Farsça bir kelime olup "altı / 6" demektir; "şeş cihet" ise "altı yön" anlamına gelmektedir.

"Şu burhan-ı münevverde, cihât-ı sittesi şeffaf ki üstünde münakkaştır müzehher sikke-i i'câz içinde parlayan nur-u hidayet, der ki: Lâ ilâhe illâ Hû."

"Evet, altında nesc olmuş mühefhef mantık ve burhan, sağında aklı istintak, mürefref her taraf, ezhan 'Sadakte' der ki, Lâ ilâhe illâ Hû."

"Yemîn olan şimalinde eder vicdanı istişhad. Emâmında hüsn-ü hayırdır, hedefinde saadettir. Onun miftahıdır her dem ki, Lâ ilâhe illâ Hû."

"Emâm olan verâsında ona mesned semâvîdir ki vahy-i mahz-ı Rabbânî. Bu şeş cihet ziyadardır, burûcunda tecellîdar ki, Lâ ilâhe illâ Hû."(1)

Kur’an’ın altı yönü, yani altı-üstü, sağı-solu, önü-arkası sarsılmaz bir kale gibidir. Kur’an’a tabi olanlar her yönden mutmain olur, en ufak bir şek ve tereddüde maruz kalmazlar demektir.

Kur’an’ın üstü sikke-i i'câz, altı mantık ve delil, sağı akıl, solu vicdan-ı sadık, önü hayır ve saadet, arkası ise mahz-ı vahiydir.

(1) bk. Sözler, Lemeât.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...