"Maddî nuranînin akisleridir. Şu akis ayn değil, fakat gayr da değil." Akisler için "ayn değil, fakat gayr da değil" denmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayn olmaması, aynadaki tecellinin güneşin bizzat kendisi olmadığı mânâsınadır. Ayn olsaydı o tecellinin de dünyadan bir milyon üç yüz bin defa büyük olması ve ısısının güneşin ısısı kadar olması gerekirdi.

Gayr olmaması ise, cümlenin devamında ifade edildiği gibi, güneşin birçok hususiyetlerini taşıması yönüyledir. Yani, aynadaki insanla, aynadaki güneş arasında bu noktada büyük fark vardır. Aynadaki insan ne hayat sahibidir, ne ilim sahibidir, ama güneşin aynadaki aksinin de kendi çapında ışığı, ısısı ve renkleri vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...