"Matlublarımın dünyada semereleri olmasa da, esasları âhiret ile muttasıl ve âhirette faideleri vardır." diye müteselli oluyor. Meselâ: İlim gibi, "Dünyada menfaati olmasa bile âhirette faidesi vardır." diye iyi ciheti göstermekle..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefsin deve kuşu olması, ibadet vazifesinden kaçınması anlamındadır. Deve kuşuna sormuşlar, "Deve isen yük taşı." Deve kuşu yükten kaçmak için, "Ben kuşum." dermiş. "Madem kuşsun, öyle ise uç." demişler. O vakit de, "Ben deveyim, nasıl uçarım." diyerek, hizmet ve vazife yükünden kaçarmış.

Deve kuşunun bu vaziyeti nefse benzetiliyor. Nefis de aynı şekilde, ibadet vazifesinden kaçmak için bin dereden su getirir. Yani ibadetin yükünden sürekli kaçar demektir.

"Bazı dünyevî işlerini ebedîleştirmek için şöyle bir desise de vardır ki, "Matluplarımın dünyada semereleri olmasa da esasları âhiretle muttasıl ve âhirette faydaları vardır." diye mütesellî oluyor. Meselâ, ilim gibi, "Dünyada menfaati olmasa bile âhirette faydası vardır." diye iyi ciheti göstermekle, kötü ciheti altında yutturur."(1)

Burada nefis, ahirete iman esasını dünyevi mutluluk ve hazlarında bir araç ve vesile yapıyor. Burada asıl hedef dünyadır, ahiret ise bu hedefe ulaşmada bir vasıtadır. Dünyanın fani ve kederli yüzü dünyevi lezzetlerini acılaştırdığı bir anda, nefis ahireti kullanarak o acı ve elemden sıyrılmaya çalışıyor.

Üstad Hazretleri bu soyut manayı akla yaklaştırmak için ilim örneğini veriyor. İlminin bu dünyada menfaat ve fayda sağlamadığını gören bir adam üzülüp elem çekiyor ve dünyadaki huzuru kaçıyor, sırf dünyevi huzuru geri kazanmak için kendi kendine bu ilim bu dünyada menfaat kazandırmasa da ahirette işime yarar diyor ve dünyevi huzurunu tadil etmeye çalışıyor. Burada asıl kaygı ahiret değil dünyadır. Ahiret ise dünya kaygısını tadil etmekte kullanılan bir araçtır. Nefsin böyle çok ince derin hileleri vardır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...