Meleklerin varlığının “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zât-ı Ahmediyenin (a.s.m.) şehâdâtı ve müşahedâtı” ile sabit olduğu ifade ediliyor. Bu konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hakikat âleminin güneşi Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân’dır.

En büyük ve en bariz hakikat, bu varlık âleminin bir yaratıcısının olduğudur. İşte o yaratıcının Zât’ı, sıfatları ve isimleri hakkında en doğru bilgiler ancak Allah kelamından alınabilir. İnsanın mahiyeti, vazifeleri ve zaman nehrinde nereye doğru akıp gittiği hakkında da yine en doğru bilgiler Kur’ân’dan öğrenilebilir. İşte bütün hakikatlerin en doğru rehberi ve hiç batmayan güneşi olan Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân melekler hakkında ne buyurmuşsa, meleklerin hakikati odur ve insan meleklere öylece inanmakla hakikati bulmuş olur.

Bütün insanlara hakikat güneşini gösteren Allah Resulü (asm.), elbette en büyük hidâyet rehberidir. Melekler hakkında da en doğru bilgiyi ancak ondan alabiliriz.

Üstad Hazretleri, hadis-i şeriflerin Kur’ânın birinci tefsiri olduğunu ifade eder. Bir başka dersindede İslâmiyet’in, Peygamberimiz (asm)'in “ef’al, akval ve ahvalinden” çıktığını nazara verir. Yani, her işinde O’nun gibi hareket eden, O’nun bütün sözlerine uyan ve O’nun haliyle hallenen kişi kâmil Müslüman olur.

Dersin devamındaki şu cümleler her hususta olduğu gibi melekleri doğru tanımakta da en büyük rehberlerimizin Allah Kelamı ve Resulullah Efendimiz (asm.) olduğunu çok veciz şekilde ders vermektedir:

"Onların suret-i tahakkukunun en ahseni, en makulü, en makbulü, şeriatin şerh ettiği gibidir, Kur’ân’ın gösterdiği gibidir, Sahib-i Miracın gördüğü gibidir."(1)

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...