"Meselâ, قَالَ lâfzındaki elif elif’tir. Aslı vav olsa, kâf olsa, ne olursa olsun tesir etmez." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu Arapça kaidenin öncesinde izah edilen konu, Arapça gramer kaidesindeki bir ince kuralla örneklendirilmiştir. "Kale" dediğimizde, "kaf" harfinden sonra gelen "elif" harfinin varlık sebebi, kelimenin daha kolay telafuz edilmesidir. Bazı dil bilginlerine göre "elif " harfinin yerinde aslında "vav" veya "ye" harfi varmış. Ancak bu iki harf, kelimenin okunmasını zorlaştırdığı için bunların yerine elif konmuştur.

Üstadımız ise bu örneği vererek, şunu demek istiyor: Elif harfi gelmekle, kelime kolaylaşmıştır. "Elif harfinin yerinde daha önce asıl olarak hangi harf varmış" konusunu tetkik etmeye gerek yoktur. "Vav" değil de "kaf" olsun fark etmez, netice değişmez. Yine elif harfi, kolaylık sağlayacaktır, demektedir.

"Güneş, belli bir yörüngede döner" tabiriyle nazara verilen asıl mesele, kainattaki nizam ve intizamdır. Bu nizam ve intizam nasıl sağlanırsa sağlansın, ister Güneşin dönmesi ile ister Dünyanın dönmesi olsun, netice değişmez demektedir. Ve yukarıdaki Arapça gramer kaidesini de buna örnek vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...