Block title
Block content

Nefsin kendine mahsus bir vücud-u haricisi var mı, yoksa tamamen emr-i itibari midir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nefis: Nefis, İnsan mahiyetinde maddi, cismani ve hayvani yönü temsil eden ve nurani ve latif duyguların terakki ve tekemmülünde rakip olan bir cihazdır. 

İnsanın bütün nebati ve hayvani istek ve arzularını cem eden bir terimdir nefis. Kesif ve cismani olduğu için, Allah’ın isim ve sıfatlarının tamamının anlaşılmasında önemli bir miyar ve mihenktir. İnsanın bu kesif ve maddi nefsi, ıslah ve terbiye ile nurani ve latif bir surete çevrilebilir. İşte nefsin mertebeleri bu ıslah ve terbiye sürecinin aşamalarından ibarettir. Şehvet ve öfke nefis kapsamında en önemli iki hissiyattır.

Allah nefis ve şeytan gibi şeyleri insanın terakki ve tekemmülü için insana musallat etmiştir, bu yüzden imtihan dünyasında ölene kadar nefis ve şeytan, insan mahiyetinde vazifesini yapacaktır. İnsanın vazifesi de bu düşmanlarla mücadele edip, Allah yolunda terakki etmektir.

Nefis kelime olarak belki mücerret olabilir; ama insanın nebati, hayvani ve cismani yüzünü temsil etme noktasından harici bir vücuttur, maddi bir unsurdur. 

Yani nefis denilen şey; insanın cismani ve maddi yüzünün toplamına verilen bir isimdir. İsim olma noktasından izafi işlev ve fonksiyon olarak harici bir vücut ve cisimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...