"Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme... Haram nazar, nisyan verir." Neden "mümkün oldukça" denmiş? Haram nazar mı, harama nazar mı? Gayrimüslim zeki ve mükemmel kişiler var!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Harama bakmak, doğrudan değil, dolaylı olarak unutkanlığa sebep oluyor. Harama bakan birisi istimnaya ya da cinsî münasebete kendini mecbur ettiği için, bedenen yıpranır. Bugünkü tıp ilmi, aşırı istimna ve cinsî mukarenetin unutkanlığa yol açtığını kabul ediyor.

Mütehassıs ilim adamlarının istimna konusunda araştırma neticesi ortaya koydukları gerçek şudur: Aşırı şekilde istimnada devam edenler, akla yönelik bir takım hastalıklara maruz kalıyorlar. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Zühul ve nisyan (unutma, geçiştirme), irade zayıflığı, hafızada gerileme, yalnızlığa heves, çabuk unutma, korku ve gevşeme, üzüntü ve sıkıntı, birtakım suçları işlemeyi tasarlama, intihar. Buna benzer birtakım düşünceyi alt-üst eden, iradeyi iyice zayıflatıp şaşkınlaştıran, kişiliğin zedelenmesi gibi arazlar, illetler.

Birtakım istisnaları göstererek bu umumî hükmü kabul etmemek yanlış ve hatalı olur, diye düşünüyoruz. Gayri müslimlerden ilim adamlarının tümü, daima günah işliyorlar şeklinde bir hükme tabi tutmak da doğru değildir. İlmî çalışmaları için kendine dikkat eden insanların sayısı az değildir; gayr-ı müslim olsa bile. Bir Aynştayn, bir Edison veya Newton acaba sabahtan akşama kadar günah mı işliyorlardı. Bunlar kendilerini ilmî çalışmalara öyle bir kaptırmışlardır ki, asıl vazifelerini bile unuttukları olmuştur.

Haram nazar, harama nazar, haram-ı nazar, nazar-ı haram ifadeleri hep aynı manayı ifade etmektedir. Günümüz Türkçesindeki karşılığı: Haram bakış veya harama bakış şeklinde ifade edlebilir. Yani, "İslamın yasakladığı şeylere bakmak" veya "İslamın yasakladığı bakışlar" şeklinde de ifade edilebilir.

Farklı şekilde ifade edilebilen bu dersin hakikatini şöyle ifade etmek mümkündür: İslam’ın yasaklamış olduğu şeylere bakmak unutkanlığa sebep olmaktadır.

"İkinci adam ve meselesi: Risale-i Nur talebelerinden bir genç hâfız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi: 'Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor, ne yapayım?'"

"Ben de dedim: 'Mümkün oldukça nâmahreme nazar etme. Çünkü rivayet var: İmam-ı Şâfiî'nin (r.a.) dediği gibi, Haram-ı nazar, nisyan verir.'"(1)

Bu ifadeden iki mana çıkarılabilir:

Birisi, bu zamanın günahlar noktasından ne denli dehşetli olacağıdır. Bu asırda günahlar insanı âdeta rüzgâr gibi her taraftan kuşatıyor. En takva insanlar bile bu günahlardan mutlak manada kendini kurtaramıyor. Bu bir hakikattir. Üstad Hazretleri bu ifadesi ile bu hakikate işaret ediyor.

İkincisi insanın fıtrat olarak küçük günahlardan tamamı ile kurtulmasının mümkün olmadığına işaret ediliyor. Yani insan fıtrat olarak yüzde yüz günahlardan kendini alıkoyamaz; mutlaka bir yerden bulaşır. Bu da insanın fıtratının bir gereğidir.

İşte insan bu günahların her taraftan sel gibi hücum ettiği bu dehşetli zamanda tamamen olmasa da de mümkün mertebe günahlardan çekinebilir. Üstad Hazretleri de bu umumi mefhuma işaret ediyor. "Tamamen" demiş olsaydı, bir ümitsizlik hali meydana gelebilirdi.

(1) bk. Kastamonıu Lâhikası, 91. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

"Haram-ı nazar, nisyan verir.'"

Ama unutkanlığın tek sebebi haram nazar değilki. 

Biri bize unutkanlığının olduğunu söylese hemen ona harama bakmamanın gerektiğini mi söyleyeceğiz? Unutkanlığın sağlıksız beslenme, stresli şehir hayatı vs gibi çok sebebi var. Belki de karşı tarafın unutkanlığı başka sebeplerden kaynaklanıyor? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her unutkana sen harama bakmışsın denilmez. Ama harama bakmanında unutkanlığa sebep olduğu bir gerçek. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Muhammed sukru

Hocam iç Alememizi düzeltirsek kuvve-i hafızamız düzelir mi?  Yani haramadan uzak durursak tekrar fıtri haline geri döner mi?  Haramlar yüzünden Ölüm veya hasar almış bir latifemiz( kuvve-i hafıza) gibi tekrar onu onara bilir ve tabir-i caiz ise ihya edebilirmiyiz...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Takva dairesine girersek yara almış duygu ve cihazlarımızın tamir ve tadili mümkündür. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...