Müslüman dünyevi işlere çalışmayacak mı; ömrünü hep ibadet ile mi geçirecek?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namaz, oruç gibi temel ibadetler, bir mümin için istikametli bir hayatın mayasıdır, alt yapısıdır. Yoksa ibadet hayatı sadece bunlardan ibaret değildir.

Eşyaya mana-yı harfiyle yani Allah hesabına bakmak ibadet olduğu gibi, Allah rızası için yapılan her faaliyet ve gayret de ibadettir. Bu nazarla bakılınca dünya ve ahiret ayırımı yapılmaz. Riya için kılınan bir namaza ahiret işi denmediği gibi, Allah rızası için fizik ve kimya çalışmak da dünya değildir.

Dördüncü Söz’de şöyle buyrulur:

“Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır.”(1)

Allah'ın adını yüceltmek adına yapılan her şey ibadettir. Madem kuvvetin bir hakkı vardır. O kuvvetin İslam dünyası tarafından temsil edilmesi için gece gündüz demeden çalışılsa hepsi de ibadet olur. Üstadımız bu konuda özetle şu veciz ifadeleri kullanır:

"Fakat namazını kıldıktan sonra Cenâb-ı Rezzâk-ı Kerîmin matbaha-i rahmetinden tayınatını aramak, başkalara bâr olmamak için kendisi bizzat gitmek güzeldir, mertliktir, o dahi bir ibadettir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Dördüncü Söz.
(2) bk. age., Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

umidvar

Vaktin çoğu namaz, niyaz, dua, Kur'an tefsir hadis okuma, tefekkür şeklinde bir ibadetle de geçirilebilir (mi) ise, sizin dediğinizle ikisini izlenecek yol kabul edersek hangi yol, neye göre, neyi baz olarak tercih edililmesi doğru olur.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)

Hadiste, "Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetinden hayırlıdır" buyurulmakla, ibadetlerin birbirlerine kıyasla değerleri farklı olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri, umuma taalluk eden ve tüm insanlığı ve Müslümanlığı ilgilendiren şeair dediğimiz İslamî adetlerin küçük bir şeklini işlemek, şahsi farzlardan daha üstün olduğunu ifade etmektedir.
Demek, tefekkür ve İslam'a hizmet etmek gibi ibadetleri yapmak, nafile hükmündeki şahsi kemalata vesile olan ibadetlerden daha üstündür, denilebilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...