"Mutlak Vekil" kavramını izah eder misiniz, Mutlak vekilin her dediğini yapmak veya yapma dediğini yapmamak mı gerekir? Böyle olursa şahsa değil, kitaba bağlılık esası sarsılmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mutlak vekilin her dediğini yapmak veya yapma dediğini yapmamak" ifadesi ne akla ne mantığa ne de dini değerlere uymuyor. Mutlak otorite ancak Allah ve resulüdür bunun dışında kalanların hepsi Allah ve Resulüne tabidir. Yani ister siyasi erk olsun ister ulema sınıfı olsun ister şeyh ya da ağabey olsun her zümre Kur’an, sünnet ve icma mizanına tabidir. Şayet bu zümreler mizana (şeriata) uygun hareket ediyorlar ise onlara uyulur, etmiyorlar ise itaat edilmezler.

Risale-i Nur mesleğinde işler ortak aklı temsil eden meşveret ile halledilir. Birisinin veya birilerinin mutlak bir otorite sahibi olması mümkün değildir.

Risale-i Nurlar'daki "mutlak vekil" ifadesi, Risale-i Nur'un basım ve neşir işleri ile birlikte, Üstadımızın neşirden kaynaklı hakkı olan emaneti hizmete vakf-ı hayat eden ağabey ve kardeşlere dağıtmaları ile ilgilidir. Yoksa tarikatta olduğu gibi bir otoriter şeyh manası ifade edilmiyor. Nur talebesinin meslek anlamında iki şaşmaz rehberi vardır; birisi Risale-i Nur, diğeri ise ortak aklı temsil eden meşverettir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...