"Nasıl ki az ihmal ile tevâif-i mülûk temelleri atılmakta ve on üç asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyeyi ihyâ ile fitne ikaz olunmaktadır. Ve oldu gördük..." İhmal edilen ve görülen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tavâif-i mülûk şeklinde de kullanılan tabir, Arapça taife (fırka, bölük) ve melîk (hükümdar) kelimelerinin çoğul şekillerinden oluşmuştur. Genelde büyük bir devletin yıkılmasından sonra ortaya çıkan irili ufaklı siyasal birimleri, özelde Endülüs Emevî Devleti’nden sonraki Abbâdîler, Âmirîler, Bekrîler, Birzâlîler, Cehverîler, Demmerîler, Eftasîler, Hammûdîler, Hârûnîler, Hazrûnîler, Hûdîler, Müzeynîler, Rezînîler, Tücîbîler, Yefrenîler, Zîrîler ve Zünnûnîler gibi yirmi civarında küçük devleti (düvelü’t-tavâif) ifade eder.

Osmanlı yıkıldı, onlarca devlet ve devletçik meydana çıktı ve Osmanlının yıkılma nedenlerinden en büyüğü milliyetçilik akımıdır. Batı medeniyeti asabiyet-i cahiliyeyi yani moda tabiri ile milliyetçilik düşüncesini İslam içinde uyandırarak, birbirine düşürüp birbirinden soğuttu. Bu hem Osmanlının yıkılmasını hem de İslam aleminin dağılmasını sonuç verdi.

On üç asır önce asabiyet-i cahiliyeyinin öldürülmesi ise, İslam’ın kavmiyet yerine inşa ettiği din kardeşliğine işaret ediliyor. İslam, kavmiyetçiliği değil din kardeşliğini esas alır ve ırkçılığı haram olarak görür.

İhmal edilen din kardeşliği duygusu, sonuç da Osmanlının dağılması ve İslam aleminin parçalanmasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...