"Netice-i hilkat-i insaniyeye bilerek yürümek" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ânın vazifesi Nur Külliyatı'nda şöylece özetlenmektedir:

“... Kur'ân'ın vazife-i asliyesi daire-i Rubûbiyetin kemâlât ve şuûnâtını ve daire-i ubûdiyetin vezâif ve ahvâlini tâlim etmektir.”(1)

Kur’ân'ın mu’cize olduğunu idrak eden bir insan, onun beşer kelamı olamayacağını kabul eder. Bu ise o kişiyi Kur’ân hakikatlerini kabule ve hükümleriyle amel etmeye götürür.

Zâten Kur’ânın vazifesi olarak ifade edilen bu iki madde, aynı zamanda insanın da iki önemli görevidir. Bu görevler iman ve amel-i salihtir. İnsan, imanın altı rüknüne inanmak ve salih ameli bütün şubeleriyle işlemekle hakiki insan olur ve Üstadımızın ifadesiyle "cennete layık bir kıymet alır."

(1) bk. Sözler, Yirminci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...