"Nimeti nimet, rahmeti rahmet eden bekadır." diyor Üstad. O halde geçmişte verilen nimetlerin nimet olması da ancak ahiretin verilmesiyle olur. Ahiret verilmese bile, geçmişte verilen nimetler yine nimet sayılır mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Beka, nimetin tamamlayıcı bir unsurudur. Yoksa nimeti anlamlı kılan tek unsur değildir. Ahiret ve beka verilmese bile, mazideki nimetler yine nimettir, ama nakıs bir nimettir. Nimeti tamamı ile beka görmek yanlış ve hatalı olur.

Üstad Hazretlerinin "Nimeti nimet, rahmeti rahmet eden bekadır." sözü, bekanın, nimetin önemli bir unsuru olduğuna işaret ediyor. Nimet bekadan ibadettir, demiyor. Şayet öyle olsa idi, birisine bir defaya mahsus yapılan iyilik, iyilikler sınıfından olmaması iktiza ederdi. Zira iyiliğin devamı yok.

Hem bekanın nimete tamamlayıcı bir unsur olması, nimet ile çelişen bir durum değil ki, telife muhtaç olsun. Zaten bekasızlık diye bir sorun da ortada yok. Öyle ise mazideki nimetlerle bekasızlık arasında bir ilişki kurup vehmi bir soru üretmenin ve buna cevap aramanın anlamı olmaz. Allah bu anlamsızlığı kaldırmak için beka sözü vermiş.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...