"Nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlahiye,.." Rahmetin perdesiz olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat, vücut, nur ve rahmet gibi nimetlerde, ister zahiren olsun ister batinen olsun hiçbir kusur, hiçbir çirkinlik, hiçbir noksan olmadığı için sebepler araya girmiyor. Ya da sebeplerin araya girmesine lüzum kalmıyor. Zira bu nimetler her yönü ile rahmet ve lütufturlar. Diğer nimetlerde bu vasıf ve bu münezzehiyet manası olmadığı için, sebepler devreye giriyor ki kusur ve eksikleri üstlerine alsınlar, şikayet ve çirkinliğin Allah’a gitmesine perde ve paratoner olsunlar.

Mesela, anne karnındaki cenine hayatın nasıl ve ne şekilde girdiği tam anlamı ile bir muamma ve sebepsiz gibi duruyor. Bilim adamları bu hususta net ve berrak bir sebep gösteremiyorlar. Bu da gösteriyor ki, hayat nimeti kainatta cari olan sebep sonuç zincirinin aksine, sebepsiz ve vasıtasız direk olarak Allah’ın kudretinden geliyor.

Elma ağaç eli ile, cenin ve ceset anne ve baba eli ile, ısı ve ışık güneş vasıtası ile geliyor ve gönderiliyor; ama hayat ne ile geliyor, hangi sebep eli ile gönderiliyor? Bunun sebepler noktasından bir izahı yoktur. Tek izahı, sebepsiz ve doğrudan Allah’ın kudretinden hasıl oluyor, manasıdır.

Rahmet de aynı hayat gibi her yönü ile güzel ve şeffaf bir nimet olduğu için, adeta sebepsiz meydana çıkıyor gibidir. Mesela, her canlıyı parçalama mizacında olan aslanın kendi yavrusuna mükemmel ve itinalı bir şefkat göstermesi, sebepler açısından izah edilemez bir rahmet tecellisi değil de nedir acaba. Yani aslanı yavrusuna itaat ettirip hizmet ettiren şey hangi sebep ile oluyor; buna determinizm açısından bir sebep bulmak mümkün görülmüyor. Allah’ın Rahman ismi o canavarda sebepsiz tecelli ediyor adeta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...