"Nur, vücud ve hayat ve rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlahiye,.." Rahmetin perdesiz olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat, vücut, nur ve rahmet gibi nimetlerde, ister zahiren ister batinen olsun hiçbir kusur, hiçbir çirkinlik, hiçbir noksan olmadığı için sebepler araya girmiyor. Ya da sebeplerin araya girmesine lüzum kalmıyor. Zira bu nimetler her yönü ile rahmet ve lütufturlar. Diğer nimetlerde bu vasıf ve bu münezzehiyet manası olmadığı için, sebepler devreye giriyor ki kusur ve eksikleri üstlerine alsınlar, şikayet ve çirkinliğin Allah’a gitmesine perde ve paratoner olsunlar.

Mesela, anne karnındaki cenine hayatın nasıl ve ne şekilde girdiği tam anlamı ile bir muamma ve sebepsiz gibi duruyor. Bilim adamları bu hususta net ve berrak bir sebep gösteremiyorlar. Bu da gösteriyor ki, hayat nimeti kainatta cari olan sebep sonuç zincirinin aksine, sebepsiz ve vasıtasız direkt olarak Allah’ın kudretinden geliyor.

b ağaç eli ile cenin ve ceset anne ve baba eli ile ısı ve ışık Güneş vasıtası ile geliyor ve gönderiliyor; ama hayat ne ile geliyor, hangi sebep eli ile gönderiliyor? Maddelerin mahiyetinde hayat olmadığı ve o atomların bir araya gelmesinden hayat cevheri oluşamayacağı bir hakikat olduğu için, bunun sebepler noktasından bir izahı yoktur. Tek izahı, sebepsiz ve doğrudan Allah’ın kudretinden hasıl oluyor, manasıdır.

Rahmet de aynı hayat gibi her yönü ile güzel ve şeffaf bir nimet olduğu için, âdeta sebepsiz meydana çıkıyor gibidir. Mesela, her canlıyı parçalama mizacında olan aslanın kendi yavrusuna mükemmel ve itinalı bir şefkat göstermesi, sebepler açısından izah edilemez bir rahmet tecellisi değil de nedir acaba. Yani aslanı yavrusuna itaat ettirip hizmet ettiren şey hangi sebep ile oluyor; buna determinizm açısından bir sebep bulmak mümkün görülmüyor. Allah’ın Rahman ismi o canavarda sebepsiz tecelli ediyor âdeta.

Ayrıca mücessem rahmet olarak bilinen özelde yağmurun ve genelde suyun içerisinde bulunan ne hidrojen elementinin ne de oksijen elementinin, hayat sahiplerini tanıması ve onlara rahmet anlamındaki nimete vesile olması, sebepler açısından imkan haricidir. İşte bu yakıcı oksijen ve patlayıcı hidrojenden bu rahmetin çıkması, doğrudan doğruya kudretin tecellisidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...