"O Zât'ın yaratılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı..." Peygamberlerin fıtrat ve yaratılışları sair insanlardan farklı mı, kötü insanlar yaratılıştan mı kötü?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fıtrat değiştirilmez peygamberlerin fıtratı da değiştirilmez. Fıtratta iki husus var, kötülüğe meyyal hayvanî ve nebatî / bitkisel yanı ki, buna nefis de diyebiliriz. Bir de iyiliğe meyleden akıl ve vicdan tarafı.

Bir insan olarak Hz. Muhammed (a.s.m)’da da bu unsurlar vardı. Çünkü büyüklerin imtihanı da büyüktür; peygamber olarak o da imtihana tabidir. Ancak seçkin bir makama namzet olarak yaratıldığı için, kötülüğe meyilli olan nefs-i emmare, onda nefs-i mutmainne, raziye ve marziyeye dönüşmüştür.

Bir hadiste Efendimiz (asm) buyuruyor ki;

"Herkes gibi, benim de bir şeytanım vardı, fakat bana teslim oldu."(1)

Hiçbir insan kötü olarak yaratılmamıştır, aksine her insan İslam fıtratı üzerine yaratılmıştır. Sonradan kendi iradesi ve inancı doğrultusunda kötülüğe yönelmiştir.

Hz. Muhammed (a.s.m)’e, diğer insanlardan farklı olarak peygamberlik görevine uygun ve özel donanımlar lütfedilmiştir. Bu cümleden olarak, Hz. Muhammed (a.s.m)’in bütün özellikleri, duyguları, şehevî, gazabî hisleri ve aklî melekeleri tam bir denge içinde idi. İzzetle tevazuu, iktisatla sahaveti / cömertliği, yumuşak huylulukla şecaati bir arada toplamıştır.

Peygamberlik vasfı kesbi olmayıp sırf Allah’ın bir lütfu olduğu gibi, ismet vasfı da peygamberler için Allah’ın özel bir ihsanı ve peygamberliğin de ayrılmaz bir kriteridir. "Eğer o Zatın yaratılışında tabiatında bir fenalık bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı..."(2) ifadesi de ismet sıfatına işarettir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tirmizi, Rada 17; Müsned, III/309.
(2) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 23-24. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...