"Ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür." ifadesiyle kastedilen bitkisel hayat olabilir mi? Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın fişini çekmek caiz midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek” tabirinin muhtemel birçok manası olabilir. Mesela, bu asrın tıbbi açıdan inkişaf edip birçok ölümcül hastalıkları tedavi edilebilmesi ve hayatı bu vesile ile devam ettirmesi; makineler vasıtası ile ölecek birisinin bitkisel hayat ile hayata devam etmesi; koruyucu hekimlik ve tıbbi araştırmaların sağlıklı ve uzun bir hayata vesile olması bunlardan bazılarıdır.

İşin fıkhî boyutu ise şu şekilde ifade edilmiştir:

"İslam dinine göre kişinin kendi canına kıyması (intihar) yasak olduğu gibi, tıbbi bilgilere göre yaşama ümidi kalmamış veya şiddetli acılar hisseden bir insanın hayatına bir başkası eliyle son verilmesi de yasaktır."

"Ancak yoğun bakım cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kimsenin, solunum cihazından kurtarılmasının iki şartının bulunması durumunda caiz olacağı ifade edilmiştir. Bu şartlar;"

"A. Kalp ve solunumun tamamen durması ve mütehassıs tabiplerin, bu durumdan geri dönüşün artık imkânsız olduğu neticesine varmaları."

"B. Beynin bütün fonksiyonlarının kesin olarak durması ve mütehassıs tabiplerin bu durumdan geri dönüş olmadığına hükmetmiş olmaları."(1)

1) bk. Ötanazi (ölme hakkı) caiz midir? Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın fişi çekilebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...