"Onlara teklif edilen iman, icmalidir, tafsili değildir. 'Her bir ayete, her bir hükme ayrı ayrı, birer birer iman ediniz.' diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lazım gelsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın sıhhat şartlarından birisi de Allah’ın peygamberler vasıtası ile gönderdiği dinin tamamını kabul edip tasdik etmektir. Yani iman tecezzi ve parçalanma kabul etmez. Biri kalkıp: “Ben Allah’ın şu şu ayetlerini kabul ederim, ama diğer ayetlerini kabul etmem.” derse, bu iman şekli Allah katında makbul ve geçerli bir iman değildir. Sıhhatli ve Allah katında geçerli iman, ancak dinin tamamını kabul etmek ile mümkündür.

İkinci husus Allah imana davet ederken, imanın bütününü temsil eden özet ifadeler ile davet eder. Mesela ahirete imana davet ederken, ahretin bütün tafsilat ve kısımlarını tek tek sayarak; işte buna iman ediniz, demez; ahiret alemini temsil eden özlü bir ifade ile davet yapar. Bu da imanın şartları arasında, öldükten sonra dirilmek ve yeni bir hayat diye ifade edilir. Bu cümlenin alt birimlerinde ahretin bütün kısımları ifade edilmiş olur.

Burada teklif, imana kabiliyeti kalmamış kafirlere yapılıyor. Bunların kendi iradeleri ile imanı inkar ettiklerini ve ileride de iman etmeyeceklerini Allah ezeli ilmi ile bilmesinden, onları sorumlu kılmak için Allah teklif yapıyor. Şayet, nasıl olsa bunlar iman etmezler, bu nedenle teklif yapılmamış olsaydı, onlara bir itiraz hakkı doğardı. Bu itiraz hakkının yok edilmesi için onlara iman teklifi yapılıyor.

Bu tip imana kabiliyet kalmamış kafirlerde önyargı saplantısı vardır. Bunlara, imana dair deliller daha beyan edilmeden, küfürleri kalplerinde iradeleri ile sabittir. Yani peşin hükümlüdürler. En beliğ ve kuvvetli deliller de getirilse, onlara kâr etmez. Bu manayı ayet geçmiş zaman kipi ile ifade ediyor. Yani, "onlar inkar ettiler" denilerek önyargı ve peşin hükümlü olduklarına işaret ediliyor.

“İman tecezzi kabul etmez.” hükmünün altında önemli mesajlar vardır. Bunlardan bir kaçını işaret nevinden izah edelim.

Birincisi: Allah’ın gönderdiği mesajların bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar etmek, Allah’ın azametine dokunan bir davranıştır. Tümünü inkar etmekteki özellik, bir kısmını inkar etmekte de vardır. Böyle olunca da, tümünü inkarın hükmü ile bir kısmının inkarının hükmü aynıdır. Bu yüzden İlahi mesajlar bir bütündür parçalanamaz.

İkincisi: İmanın parçaları arasında sıkı bir ilişki ve sağlam bir gereklilik ilkesi vardır. Adeta parçalanması mümkün olmayan bir bütün gibidir. Bir binanın temel rükünlerinden birisini çeksen, bina yıkılır. Aynen bunun gibi iman binasının bir tuğlası hükmünde olan bir iman şartını inkar etsen, iman binası çöker.

Mesela Allah’ı kabul edip, ahireti inkar etsen, iman bütünlüğü bozulur, zedelenir ve vasfını kaybeder. Allah’ın isim ve sıfatları ahireti gerektirir, ahiret alemi ise Allah inancına bağlıdır. Bu şekilde imanın bütün rükünleri bir birini iktiza eder ve sıkı bir irtibat ile bir birine bağlıdır.

Üçüncüsü: Allah, imanı bir bütün olarak kabul ediyor. İmanda tecezzi ve inkısamı kabul etmiyor. Ebedi bir saadeti kazanmak ancak imanı bir bütün olarak kabul etmekten geçer.

Dördüncüsü: Allah’ın bildirdiği mesajlarda bir kusur, bir hata olmayacağına göre, insana ne olmuş ki cüzi ve basit aklı ile Allah’ın ayetlerini sorgulayıp inkara yelteniyor. Belki bize eksik ve kusur gibi gelen ayetler, bizim hastalıklı ve noksan nazarımızın yanılsamasıdır.

Bu mesele tafsilatlı olarak Risale-i Nur'da muhtelif yerlerde geçmektedir; tafsilatı için oraya müracaat edilebilir.

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

- İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 6. ayetin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kartal1444
şimdi misalen hristiyanın birine dedik diğer iman şartları ile kitaplara da iman etme şertı vardır. kuran da Allah tarafından indirilmiştir. ona iman etmen lazım. kuranı incelediğinde misalen içkinin yasaklandığını görecektir. ama hristiyanlıkta böyle bir şey yoktur. haliyle ittiraz edcektir.mademki iki kitapta ALlah tarafından indirilmiştir.birinde var olan dierinde neden yoktur itirazını hemen yöneltecektir. demek istediğim özet halinde demek farklı tafsilatlı demek farklı.zaten tafsilatlar insanı inkara sevk edior. böyle olsa ne ala icmali iman etmek. herbir ayaete her bir hükme iman etmezsek ....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...