"Pek çok semereleri olan bir ağaç yed-i vâhide, tek bir semerenin yapılışı da eyâdi-i kesireye tevdi edildiği zaman, her iki tarafın yapılışları suhuletçe bir olur. Ve aralarında yaratılışça fark yoktur." Açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki konunun özü ve ana teması şudur: Çok şeylerin bir zata verilmesi, bir şeyin çok zatlara ya da sebeplere verilmesinden daha mantıklı ve daha kolay olmasıdır.

Bir ağaçla, bir meyvenin yaratılış noktasından zorluk ve kolaylık derecesi aynıdır. Zira meyve için gerekli olan şart ve malzemeler ne ise; ağaç için de aynı şart ve malzemeler gereklidir. O zaman bin meyvenin oluşması ile bir meyvenin oluşması, bir merkez olan kök için eşittir. Burada ağacın bir kök ve bir merkezli olması, her meyve için ayrı bir kök ve merkezin olmasından daha kolay ve tutarlı olduğunu gösteriyor.

Yani tevhit inancının, şirk inancından daha kolay ve mantıklı olduğu vurguluyor.

Bir ordunun elbisesi için hangi alet ve fabrikalar gerekli ise; tek bir askerin elbisesi için de aynı alet ve fabrikalar gereklidir. O zaman bir ordu ve bir askerin elbisesi için bir fabrika ve aynı alet ve edevatlar kafi ve yeterlidir. Yoksa her asker için bir fabrika kurulsa, yer gök fabrika olur.

İşte bir fabrikadan ordu ve askerin donatılması tevhidi simgeliyor, her asker için bir fabrika kurulması ise, şirk ve küfrü temsil ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...