Peygamber Efendimizin hasta olması, soğuktan müteessir olması ve aç kalması gibi beşerî halleri, ... Kur’anın tarzı ve üslubu izah ediliyor. Aradaki münasebeti daha rahat kurabilmemiz için konuyu biraz açıklar mısınız?

Soru Detayı

Peygamber Efendimiz (asm)'in, hasta olması, soğuktan müteessir olması ve aç kalması gibi beşerî halleri, ümmete numune olması açısından nazara veriliyor. Daha sonra, bu beşerî haller misal verilerek Kur’anın tarzı ve üslubu izah ediliyor. Aradaki münasebeti daha rahat kurabilmemiz için konuyu biraz açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada verilen ders ilk cümleye bina ediliyor:

“Nasılki Peygamberimiz (A.S.M.) mu'cizâtından ve hasaisinden başka, ef'al ve ahvâl ve etvârında beşeriyette kalıp, beşer gibi âdet-i İlâhiyyeye ve evâmir-i tekviniyesine münkad ve mutî' olmuş…”

Bunun aksi olsaydı, yani “Peygamberimizin her hâli mucize olsaydı ne olurdu?” suali hatıra getiriliyor ve o takdirde insanlara rehber ve muallim olamayacağı bildiriliyor. Aynı şekilde, Kur’an-ı Kerim de, Bediüzzamanın “tenezzülat-ı İlâhîye” tabir ettiği, insanların anlayışına uygun bir üslupla değil de, Hazret-i Musa'ya Tur-i Sina'da yapılan hitap gibi nazil olsaydı, insanlara “mürşid, rehber ve muallim” olamazdı.

Peygamberimiz (asm) insan olarak değil de melek olarak gelseydi, soğuk çekme, elem çekme gibi haller kendisinde arız olmayacaktı. O haliyle, insanlara nasıl rehber olacaktı? Yani, insanlar elem çektiklerinde, sıkıntıya düştüklerinde, başlarına bir bela geldiğinde nasıl hareket edeceklerini kimden öğreneceklerdi?

Burada Peygamber Efendimizin (asm) beşer olarak gelmesiyle, Kur’an'ın beşere ders verecek şekilde hitapta bulunması arasında bir alâka kurulmuş oluyor.

Ve netice olarak deniliyor ki:

“Öyle ise, beşerin muhâveratı ve üslûbu tarzında olmak zarurî ve kat'îdir...”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...