Rahman Sûresinde “Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?” ayetinin otuz bir defa tekrarının lüzumu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sûre-i Rahman'da tekrar edilen "Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?"(1) âyeti ile Sûre-i Mürselât'ta "O hesap günü, yalanlayanların vay haline!"(2) âyeti, cin ve beşer nev'inin,

- Kâinatı kızdıran,
- Ve arz ve semavatı hiddete getiren,
- Ve âlemin yaratılış neticelerini bozan,
- Ve İlâhi saltanatın haşmetine karşı inkârla ve hafife almakla mukabele eden,

küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlûkatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara ve arz ve semavata tehditkârane haykıran bu iki âyet, böyle binler hakîkatlerle alâkadar ve binler mes'ele kuvvetinde olan umumî bir derste binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celalli bir i'caz ve cemalli bir belâğat vecizliğidir.

Nimetleri Yalanlamanın Vebali

İnsan, fıtrat itibarıyla nimete mukabelede bulunmak ister. Hatta “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.” deriz. Bununla beraber, başkalarına teşekkür eden insanın, nimetlerin gerçek sahibi olan Allah’ı hatıra getirmemesi çok büyük bir çelişkidir. İşte Rahman Sûresinde otuz bir defa tekrar edilen, "Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini yalanlarsınız?" âyeti ile Mürselât Sûresinde on defa tekrar edilen "O hesap günü, yalanlayanların vay haline!" âyeti, şiddetli bir üslûbla insana şükür vazifesini hatırlatmaktadır.

Çünkü insanın küfür ve küfranı, zulüm ve taşkınlığı; kâinatı kızdıracak, arz ve semavatı hiddete getirecek, âlemin yaratılış neticelerini bozacak ve bütün mahlûkatın hukuklarına tecavüz edecek derecede ileri bir cürümdür.

Muhatabımız basit bir hata işlediğinde “Nasıl bunu yaptın?” deriz. Fakat işlediği hata çok büyükse, bir defa bunu söylememiz yetmez, tekrar be-tekrar “Nasıl bunu yaptın? Nasıl?!. Nasıl?!.” diye sorar ve sorgularız.

Dipnotlar:

(1) Rahmân, 55/13.
(2) Mürselât, 77/15.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...