"Rahmaniyet, rahîmiyet, hakimiyet, âdiliyet gibi tabirler, Cenab-ı Hakk’ın hem isim hem fiil hem sıfat hem şe’nlerine işaret ederler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şuûnat; şe’nin çoğuludur, Türkçede, haller, kabiliyetler şeklinde ifade edilmektedir.

"Sıfatları icraata sevk eden şuûnattır. Bir hadis-i Kudsîde şöyle buyurulur: “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeye muhabbet ettim de mahlûkatı yarattım.” (Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/ 132)

Cenab-ı Hakk’ın bilinmek istemesi neticesinde, İlâhî irade, kudret ve diğer sıfatların icraatıyla kâinat yaratılmıştır. Burada, 'bilinmeyi istemek' şuûnattandır."

"Aynı şekilde, lütuf ve kahır da, sıfatları icraata sevk eder ve layık olanlara lütufta bulunulur yahut ceza verilir. Bunlar da şuûnattandırlar."

Rab, yani terbiye edici Cenâb-ı Hakk’ın bir ismi. Rububiyet (terbiye edici olmak) ise şe’ndir.

Hâlık Allah’ın bir ismidir. Hâlıkıyet ise şe’nidir. Yâni, yaratıcı olmak Allah’ın şânındandır. Allah, Hâlıkıyetini icra etmek dilediği zaman, bu dilemeyi, yâni bu iradeyi, ilim, kudret gibi sıfatlar takib ediyor ve halk (yaratma) fiili icra ediliyor.

Meselâ, ikram etmek bir fiildir. Bu fiili icra eden kişiye ‘mükrim’ ismi verilir. Bir kişi ikram etme vasfına sahipse, bu onun için güzel bir sıfattır. İkram edicilik ise güzel bir hal ve yüksek bir meziyettir. Buna göre, Mükrim "isim", ikram "fiil", ikram edici olma "sıfat", ikram edicilik ise bir hâl, bir "şen"dir.

Aynı şekilde, terzik (rızıklandırma) fiil, Rezzak isimdir. Cenâb-ı Hakk'ın rezzakiyeti yani rızık verici olması, O’nun mukaddes şuûnatındandır

Allah’ın adaletini göstermesi fiildir. Âdil ise İlâhî bir isimdir. Âdiliyeti ise İlâhî şuûnattandır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ahmetkaratas
ikram masdar olsa gerek
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Vbdestabe
misal Rezzakiyet Adiliyet Rahmaniyet Müsemma-i Zülkmelin hem ismi hem sıfatı hem fiili hemde şenidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...