"Ribânın kap ve kapıları olan bankaların nef’i, beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâma zararı mutlaktır; mutlak beşerin refahı nazara alınmaz..." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ribâ atâlet verir, şevk-i sa’yi söndürür. Ribânın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankaların her dem nef’i ise, beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gâvurlardır. Gâvurlardaki nef’i en fena kısmınadır; onlar da zalimler. Her dem zalimlerdeki nef’i en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir."

"Âlem-i İslâma bir zarar-ı mutlaktır. Mutlak beşer her dem refahı nazar-ı şer’îde yoktur. Zira harbî bir gâvur hürmetsiz, ismetsizdir, demi hederdir. Her de...m."(1)

"Ribâ atâlet verir, şevk-i sa'yi söndürür. Ribânın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankaların her…"

Faiz, insanları tembelliğe sevk eden iktisadi bir kanserdir. İnsanların üretme ve çalışma azmini bitirir, kolay ve haksız kazanca teşvik eder. Faizin hükmettiği bir yerde üretim ve alın teri zayıflar, sönmeye yüz tutar. Bugün modern ülkelerde faiz oranlarının düşük tutulması bundandır. Ama maalesef geri kalmış İslam ülkelerinde faiz oranları ve bankalar çok yüksektir. Demek kurutuluş İslam’ın emirlerine sarılmak, yasaklarından kaçınmaktadır.

"... bankaları he dem nef'i ise, beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gâvurlardır. Gâvurlardaki nef'i en fena kısmınadır; onlar da zalimler…"

Üstelik faizin fayda ve menfaati insanlığın yüzde birlik kısmınadır ki, bu kısım da genellikle insanlığın en adi ve şerli tabakasıdır. Bu tabakada gavurlardır diyor, Üstad Hazretleri. Mesela, faizciliği geçim kapısı haline getirenler genellikle Yahudilerdir. Yani faize bulaşıldığı zaman Yahudileri direkt ya da dolaylı olarak kalkındırmış oluyoruz bir cihetle.

"Her dem zalimlerdeki nef'i en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir. Âlem-i İslâm’a bir zarar-ı mutlaktır..."

Bu gavurlar içinde faizden nemalananlar da en fena ve zalim kesimdir ki, bunlar İslam düşmanı olup İslam ve insanlığa savaş açmışlardır. Her daim savaş, kan ve göz yaşı dökenler bu alçak tabakadır ki, bunların en mühim sermayesi faizcilik ve haram yollardır.

"Mutlak beşer her dem refahı nazar-ı şer'îde yoktur. Zira harbî bir gâvur hürmetsiz, ismetsizdir, demi hederdir. Her...dem."

İslam dini, insanlığın geneline faydası olan sistemi kabul eder, zararlı olanı ise reddeder. Halbuki şu faiz illeti insanlığın yüzde birine menfaat temin ederken, yüzde doksan dokuza kan kusturuyor. Bugün dünya çapında finans sektörü faiz sistemi üzerine değil de, üretim sistemi üzerine kurulmuş olsa idi, insanlığın ekserisi menfaat görecekti. Afrika ve fakir bölgelerde yaşayan aç ve sefiller bugünkü duruma düşmezdi.

Harbi gavur İslam’a savaş açmış kafirler demektir ki, İslam’a göre böyle gavurların insani hakları ve hürmetleri yoktur. İslam hukukuna göre böyle harbi gavurların kanı helaldir. Tabi helal derken, onların cezasını şahıslar değil, İslam hükümeti verir. İşte faiz ekseri olarak böyle kafirlerin kazanç yoludur.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...