"Ribânın kap ve kapıları olan bankaların nef’i, beşerin fenası olan gâvurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Âlem-i İslâma zararı mutlaktır…" Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ribâ atâlet verir, şevk-i sa’yi söndürür. Ribânın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankaların her dem nef’i ise, beşerin en fena kısmınadır. Onlar da gâvurlardır. Gâvurlardaki nef’i en fena kısmınadır; onlar da zalimler. Her dem zalimlerdeki nef’i en fena kısmınadır. Onlar da sefihlerdir."

"Âlem-i İslâma bir zarar-ı mutlaktır. Mutlak beşer her dem refahı nazar-ı şer’îde yoktur. Zira harbî bir gâvur hürmetsiz, ismetsizdir, demi hederdir. Her de...m."(1)

Faiz, insanları tembelliğe sevk eden iktisadî bir kanserdir. İnsanların üretme ve çalışma azmini bitirir, kolay ve haksız kazanca teşvik eder. Faizin hükmettiği bir yerde üretim ve alın teri zayıflar, sönmeye yüz tutar. Bugün modern ülkelerde faiz nisbetlerinin düşük tutulması bundandır. Ama maalesef geri kalmış İslam ülkelerinde faiz nisbetleri çok yüksek, bankalar ise fazladır. Demek kurtuluş İslam’ın emirlerine sarılmak, yasaklarından kaçınmaktadır.

Üstelik faizin menfaati insanlığın yüzde birlik kısmınadır ki, bu kısım da ekseriyetle en âdi ve şerli tabakasıdır. Mesela, faizciliği geçim kapısı haline getirenler ekseriyetle Yahudilerdir. Faize bulaşan kişi doğrudan ya da dolaylı olarak Yahudileri kalkındırmış oluyor.

Bu gâvurlar içinde faizden nemalananlar da en fena ve zalim kısımdır ki, bunlar İslam düşmanı olup İslam ve insanlığa savaş açmışlardır. Her daim savaş, kan ve gözyaşı dökenler bu alçak tabakadır ki, bunların en mühim sermayesi faizcilik ve haram yollardır.

İslam dini, insanlığın umumuna menfaati olan sistemi kabul eder, zararlı olanı ise reddeder. Halbuki şu faiz illeti insanlığın yüzde birine menfaat temin ederken, yüzde doksan dokuza kan kusturuyor. Bugün dünya çapında finans sektörü faiz sistemi üzerine değil de, üretim sistemi üzerine kurulmuş olsa idi, insanlığın ekserisi menfaat görecekti. Başta Afrika ülkeleri olmak insanlar sefil duruma düşmezdi.

Harbî gâvur, İslam’a savaş açmış kâfirler demektir ki, İslam hukukuna göre bunların kanı helaldir, hayat hakları ve hürmetleri yoktur. Onların cezasını şahıslar değil, devlet verir. İşte faiz ekseri olarak böyle kâfirlerin kazanç yoludur.

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

m_konya

demi hederdir her  

   De..............................m.  


(Sözler 730.sh - Risale-i Nur)

bu son kısım ne anlamda böyle noktalı yazılmış acaba başka bir mânâ daha mı var?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Harbî gâvur, İslam’a savaş açmış kâfirler demektir ki, İslam hukukuna göre bunların kanı helaldir, hayat hakları ve hürmetleri yoktur. 

"Demi hederdir her De...m."  sözüde bu anlama geliyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...