Block title
Block content

Risale-i Nur'da geçen "zemin ile gökler"den kasıt nedir? Gök ile neresi, yer ile neresi kastedilmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Zemin ile gökler, bir hükûmetin iki memleketi gibi birbirine alâkadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lâzım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor, yani gönderiliyor. Vahye istinad eden bütün edyân-ı semaviyenin icmâı ile ve şuhuda istinad eden bütün ehl-i keşfin tevatürüyle, melâike ve ervah semadan zemine geliyorlar."(1) 

Buradaki "gökler" tabirinden göğün tek olmadığını anlıyoruz. Her alemin kendi göğü kendi damı vardır. Uzay dediğimiz maddi alem ve galaksiler dünyanın damı ve göğüdür.

Bu anlamda ayette ifade edilen “yedi sema” tabirinden, bütün kainat dünyaya nispetle bir sema tabakası oluyor ve bundan ayrı altı semanın da olduğu anlaşılıyor. Cennetin seması ile dünyanın seması aynı değildir. Uzay dünyanın göğü iken, arş da cennetin göğü ve damı oluyor.

Hadiste cennetin bir derecesinin büyüklüğü dünyanın damı olan kainat (uzay) ile eş tutuluyor. Bu tabirlerin hepsi o büyük alemleri ifade etmekte bir kıyas bir temsildir, hakiki büyüklüğü ancak görünce anlayabiliriz.

Özetle, yer dünya oluyor, gök de kainat anlamında uzay oluyor. Arş ise, yaratılmış bütün alemleri içine alan ana çatı ana dam ana gök oluyor.  

(1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

casper97
Allah (c.c) razı olsun .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...