Risalelerden anladığım kadarıyla lezzet için, örneğin bir ekmek yerine kalkıp baklava yemek uygun değildir. Doğru mu anladım; fazla yemek haram mıdır? Bu konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünya hayatında lezzet ve keyfi takip etmenin bazı şartları vardır.

Birinci Şart: Lezzet ve keyif, helal dairesinde olmalıdır. Haram yollardan lezzet ve keyif takip etmek insanı cehenneme yuvarlar. Üstad Hazretlerinin ifadesi ile "Helal dairesi keyfinize kafidir, harama girmeye lüzum yoktur."(1) Meşru dairede insan serbesttir.

İkinci Şart: Lezzet ve keyfin manevi ücreti olan şükrün eda edilmesidir. Yani insan şükür için helal olan her lezzeti takip edebilir. Zaten Allah insanının mahiyetine bin bir cihaz ve latifeleri külli bir şükür yapabilmesi için takmıştır. Öyle ise Allah’a külli şükür yapabilmenin yolu, helal olan her lezzet ve keyfin tadılabilmesi ile mümkündür. Ancak o zaman insan Allah’ı bütün his ve cihazları ile tanıyıp ona göre şükür yapmış oluyor. Zaten İktisat Risalesinin Üçüncü Nüktesi'nde bu mana izah edilmiştir. İkinci ve Üçüncü Nükteler birlikte okunması halinde mesele netleşiyor.

Üçüncü Şart: Helal dairesinde de olsa israf ve aşırılığa kaçmamaktır. Zira bu alem doyumluk değil tadımlıktır. Tatmaya izin var, ama ölçüsüz yutmaya izin yoktur. İsrafa kaçmamak kaydı ile lezzet ve keyif takip edilebilir.

Dördüncü şart: Sevad-ı azam denilen insanların genel durumunu da göz önünde bulundurmak. Yani bulunduğu toplumun çoğunluğu aç ve sefil iken, lezzet ve keyif takip etmek hem insanlığa hem de Müslümanlığa yakışmaz. Ama toplumun genel durumu iyi ise ona göre lezzet ve keyif takip edilebilir.

Özet olarak, yukarıdaki şartlar dahilinde insan dünya hayatının her çeşit lezzet ve keyfini tadıp takip edebilir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Beşinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...