Rızkın zerresi, gözün zerresi, havanın ve toprağın zerresi; hepsi mahiyeti itibariyle aynı mıdır?

Soru Detayı

- Zerrelerden müteşekkil atomlar ve onlardan müteşekkil moleküller ve onlardan meydana gelen hüceyreler ve azaların farklılıkları kademe kademe nazara alındığında; bu başkalaşma itibari midir?
- Zerre dediğimiz temelde de bu başkalaşma mevcut mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunların hepsinde atomlar (hidrojen, oksijen, karbon, azot gibi) görev yapmaktadır. Oksijen elementinin atomu havada, suda, rızıktaki glikozda veya gözde çalışırken atom olarak aynıdır, ama molekül olarak diğer atomlarla işbirliği yaparken farklı mahiyete girebilmektedir, su molekülündeki oksijende olduğu gibi.

Atomlar, çekirdeğinde protonlar ve nötronlardan ve çekirdeğin etrafında hareket eden elektronlardan oluşur. Protonlar ve nötronlar kuarklardan hasıl edilmektedir. Proton iki tane yukarı (u) ve bir aşağı (d) kuarkdan meydana getirilir (uud) ve protonun elektrik yükünü (1.6x10-19 C) verir. Nötron iki aşağı (d) ve bir yukarı (u) kuarkdan teşekkül eder (udd) ve yüksüzdür. Protonun ve nötronun kütleleri sırası ile 938.27 and 939.57 MeV enerjiye eşdeğerdir. Bunlar arasındaki kütle farkı yaklaşık olarak % 0.14’ tür. Protonun kararlılığı, yukarı ve aşağı kuarkların kütle farkına bağlıdır, mu-md.

Eğer bu kütle farkı çok küçük bir kesirle az veya fazla olsa, nükleer astrofizik çok büyük ölçüde değişecekti. Kainatın ard arda gelişimini mümkün kılmak için bu nicelikler çok hassas ayarlandığı sonucuna, bilimsel olarak varılmıştır. Protonu oluşturan kuarkların kütlelerindeki bu çok hassas ayar, kararlı bir parçacık olan proton için çok önemli olduğu gibi, bir protondan oluşan hidrojen, sekiz protondon oluşan oksijen, on protondan oluşan su molekülü ve altı protondan oluşan karbonun ve diğer elementlerin teşekkülü için de çok önemlidir. Fotosentez için gerekli olan ışık da Güneş'te gerçekleştirilen hidorejen(1H)-helyum(4He) nükleer füzyon reaksiyonunun sonucudur ve yine proton ve nötronlardaki sözü edilen farklı kuark kombinasyonu ile ilişkilidir.

İlk üç dakikada yaratılan parçacıkların (elektron, proton, nötron ve küçük kütleli çekirdekler gibi) çok önemli, anlamlı ve hikmetli olması ve 14 milyar yıl sonra dünyadaki hayatla ilim ve hikmet çerçevesinde bağlantılı olması; apaçık ve Güneş gibi parlak bir mesaj vermektedir. Bu mesaj, “Zerre kimin ise gezdiği bütün yerler de onundur.” Yani atomu yaratan, atomun görev yaptığı her şeyi (yıldızlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar vs.) yaratandan başkası olamaz.

Bu hayret verici harikulade işler; muhit ilim, mutlak hikmet ve sonsuz kudret sahibi Yaratıcı’yı göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...