Rızkın zerresi, gözün zerresi, havanın ve toprağın zerresi; hepsi mahiyeti itibariyle aynı mıdır?

Soru Detayı

- Zerrelerden müteşekkil atomlar ve onlardan müteşekkil moleküller ve onlardan meydana gelen hüceyreler ve azaların farklılıkları kademe kademe nazara alındığında; bu başkalaşma itibari midir?
- Zerre dediğimiz temelde de bu başkalaşma mevcut mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bunların hepsinde atomlar (hidrojen, oksijen, karbon, azot gibi) görev yapmaktadır. Oksijen elementi havada, suda, glikozda veya gözde çalışırken atom olarak aynıdır, ama molekül olarak diğer atomlarla teşrik-i mesai yaparken farklı mahiyete girebilmektedir. Su molekülündeki oksijende olduğu gibi.

Atomlar, çekirdeğinde protonlar ve nötronlardan ve çekirdeğin etrafında hareket eden elektronlardan meydana gelir. Protonlar ve nötronlar kuarklardan hâsıl olmaktadır. Proton iki tane yukarı (u) ve bir aşağı (d) kuarkdan meydana gelir (uud) ve protonun elektrik yükünü (1.6x10-19 C) verir. Nötron iki aşağı (d) ve bir yukarı (u) kuarkdan teşekkül eder (udd) ve yüksüzdür. Protonun ve nötronun kütleleri sırası ile 938.27 and 939.57 MeV enerjiye eşdeğerdir. Bunlar arasındaki kütle farkı yaklaşık olarak % 0.14’ tür. Protonun kararlılığı, yukarı ve aşağı kuarkların kütle farkına bağlıdır.

Eğer bu kütle farkı çok küçük bir kesirle az veya fazla olsa, nükleer astrofizik çok büyük ölçüde değişecekti. Kâinatın ard arda tekâmülünü mümkün kılmak için bu durumların çok hassas ayarlandığı ilmen tesbit edilmiştir. Protonu teşkil eden kuarkların kütlelerindeki bu çok hassas ayar, kararlı bir parçacık olan proton için çok ehemmiyetli olduğu gibi, bir protondan teşekkül eden hidrojen, sekiz protondon meydana gelen oksijen, on protondan meydana gelen su molekülü ve altı protondan teşekkül eden karbonun ve diğer elementlerin teşekkülü için de çok önemlidir. Fotosentez için gerekli olan ışık da Güneş'te gerçekleştirilen hidorejen (1H)-helyum (4He) nükleer füzyon reaksiyonunun neticesidir. Yine proton ve nötronlardaki sözü edilen farklı kuark kombinasyonu ile ilişkilidir.

Atomu yaratan, atomun vazife yaptığı her şeyi (yıldızlar, bitkiler, hayvanlar, insanlar vs.) yaratandan başkası olamaz.

Bu hayret verici harikulade işler; muhit ilim, mutlak hikmet ve sonsuz kudret sahibi Yaratıcı’yı göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...