"Atom", "Hücre", "Zerre" münasebeti nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arapça bir kelime olan zerre, pek ufak parça demektir. Atom son derece küçük olduğundan ona da bu isim verilmiştir. Âyette şöyle bildirilir:

"İnkâr edenler: 'Bize o kıyamet saati gelmez.' dediler. De ki: 'Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.'" (Sebe, 34/3)

Âyete dikkat edilirse, zerreden daha küçüğü de nazara verilmektedir. İlim adamları da atomun partiküllerden meydana geldiğini söylemektedirler...

Zerre: En küçük, en ufak manasına geliyor ki, maddenin en küçük yapı taşına verilen bir isimdir. Öyle ise zerre, atom değil, maddenin en küçüğü ve en nihayeti ne ise odur. Bugün fen ilimleri maddenin derinliklerine indikçe yeni küçük maddeler ortaya çıkıyor.

Atom; Yunanca atomos, bölünemez manasına gelir. Bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Arapçaya "cüz-ü la yetecezza" (parçalanamaz) diye tercüme edilmişti.

Zerre kavramının ilk defa Cabir Bin Hayyan’ın kullandığına dair kayıtlar bulunmaktadır. …

Cabir, bölünemez sabit hareketsiz atom mefhumu yerine, hareket eden ve içi enerji dolu “zerre” mefhumunu kullandı. Cabir’in hareket eden ve birleşen (reaksiyon veren / dönüşen) zerre mefhumunu ortaya atması, insanoğlunun sonraki yüzyıllarda (19. ve 20. yüzyıllarda) atomla tanışmasını sağladı. Bilim tarihçisi Fuat Sezgin’in sunduğu kaynaklarda, Cabir yaptığı çalışmalarla zerre denen atom ve atom gruplarının (bileşik, molekül, iyonların) ölçüye dayalı hareketlerini fark etmiş bunu "ilmu’l-mîzân" (ölçü ilmi) ıstılahı ile açıklamıştır.

Cabir, her taneciğin, taneciklerin birbirlerine olan tesirinin, hatta bütün insanî duyguların matematik olarak ölçülebileceğini söylemiştir.

Cabir, zerrenin hareketliliği yanında parçalanabilirliğini ve enerjiden ibaret olduğu konusunu da ilk defa gündeme getiren kişidir. Bu konudaki sözü şöyledir:

"Madde yoğun enerjidir. Bu yüzden Yunan fizikçilerinin maddenin bölüne bölüne parçalanamaz en küçük bir parçayla son bulduğuna ve maddenin bu sayısız parçalanamayan kısımlardan meydana geldiğine dâir iddiaları yanlıştır. Onların parçalanamaz en küçük parça, yani atom olarak tâbir ettikleri bu nesne parçalanabilir ve bu parçalanma neticesi büyük bir enerji hâsıl olur. Bu öyle bir enerjidir ki, bir habbeciğin (taneciğin) bir şekilde parçalanması, Allah saklasın, Bağdat gibi büyük bir şehri yok edebilir."

Atom; gözle görülmesi imkânsız çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir (elektron) bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısına eşit olduğunda yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: Atomdaki proton sayısı kimyasal elementi, nötron sayısı da bu elementin izotopunu ifade eder. Her elementin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır.

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak, farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra, atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

Hücre; bir canlının bütün özelliklerini gösterebilen en küçük yapı taşıdır. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler bütünü oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve hayatın bütün hususiyetlerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. Ekseriyetle tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fiile bağlı olarak bazı farklılıklar gösterirler. Bütün bitkilerin, hayvanların ve her organizmanın esası bu yapı taşlarından oluşur. Hücreler, çoğunlukla bir zar içerisindeki sitoplazma ve çekirdekten meydana gelir ve ancak mikroskop yardımı ile görülebilirler.(wikipedi, özgür ansiklopedi)

- "Esir Maddesi" ne demektir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Yusufi
Zerreye esir maddesi diyebilir miyiz ?Artik atomda bolundugu icin ...
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
En küçük şey ne ise zerre odur denilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...