"Onu, kendi nefsim için nota suretinde kaydetmek istedim." Bir şeyi "nota suretinde kaydetmek" bizim için bir tefekkür yöntemi olabilir mi; bunu nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Biz de aklımıza ve kalbimize gelen manaları notalar şeklinde kaydedebiliriz. Risale-i Nur'dan notlar şeklinde kendi anlayış ve tefekkürlerini kaydeden çok Nur talebeleri var. Hatta ilmi ve kalemi kuvvetli olan ağabeyler bunu neşrederek, diğer kardeşlerin istifadesine de sunabilir.

"İnayet-i Rabbaniye ile marifet-i İlahiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişafat-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemaat-ı tevhidiyeyi Arabî olarak Notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim."

"Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuâını irae etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdud kalmıştı."(1)

"Bazı âyâtı düşünürken bazı nükteler kalbime hutur ederek nota suretinde kaydettim. Elfazca zengin değilim, israfı da (sevmem), teşrifatçı elfazı (beğenmem), îcazımdan darılma. خُذْمِنْكُلِّشَيْءٍاَحْسَنَهُ kaidesiyle sana hoş gelen şeyleri al, sana hoş görünmeyeni bana bırak, ilişme!.."(2)

Aslında sitemizdeki soru ve cevaplar da bu tarz birer nota ve kayıtlar oluyor...

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a, Mukaddime.
(2) bk. Sünuhat, İfade-i Meram.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...