Block title
Block content

"Şefkatin ateşini söndürecek mârifetullahtan başka birşey var mıdır?" İfadesini yorumlar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve ziynetleri, Hâlıkımızı, Mâlikimizi ve Mevlâmızı bilmediğimiz takdirde Cennet olsa bile Cehennemdir. Evet, öyle gördüm ve öyle de zevk ettim. Bilhassa, şefkatin ateşini söndürecek mârifetullahtan başka birşey var mıdır? Evet, marifetullah olduktan sonra, dünya lezzetlerine iştah olmadığı gibi, Cennete bile iştiyak geri kalır."(1)

İnsanın hissiyatları rehbersiz kalırsa, neye üzüleceğini neye sevineceğini bilemez. Mesela; ölüm insan hisleri açısından çok dramatik ve azaplı bir olaydır. Şayet ölümün hakikati bilinirse, yani bir yokluk ve hiçlik değil de ebedi hayatın bir başlangıcı ve girişi olduğu bilinirse, insan hisleri bu marifet ve bilginin ışığında ve rehberliğinde azap ve acıdan kurtulur. Rahat bir nefes alır. Burada insan hislerinin ateşini söndüren şey; ahiret inancıdır.

Aynı şekilde insanın aleminde ve kalbinde, Allah’ın marifeti kemali ile bulunursa, insan mahiyetinde önemli bir yer tutan şefkat duygusu, bu marifet ışığında ve rehberinde olur olmaz şeylerde şefkat hissiyatı ile üzülmez, kederlenmez. 

Mesela; evladı gözü önünde parçalanan bir annede, iman ve marifet yoksa bu hadise, anneyi şefkat noktasında perişan eder. Şefkat ona adeta bir azap ve elem kaynağı haline gelir. Ama marifet ve iman kemali ile kalbinde hakimse, o hadisenin ateşi binden bire düşer. Bilir ki o yavruyu kendinden daha iyi düşünen ve bilen bir Allah var ki, ondan daha şefkatli ve ondan daha iyi bir hamidir. Öyle ise bu hadisede bir hikmet var deyip, Allah’ın hikmet ve şefkatine teslim olur, şefkatin menfi ateşini söndürür.

Allah’a olan marifet arttıkça, hadiselerin tazyik ve baskısı da o nispetle azalır.

(1) bk.  Mesnevî-i Nuriye, Hubâb

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...