Block title
Block content

"Sekeratı tatmamış herbir şehid..." ifadesinden ne anlamamız lazımdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kim hayatı isterse şehadet istemeli. Şehidin hayatına Kur'ân işaret eder. Sekerâtı tatmamış, her bir şehid kendini hayy biliyor, görüyor. Lâkin yeni hayatı daha nezih buluyor."(1)

Şehitler normal insanlar gibi ölümün acısını tatmıyorlar. Sekerat insanın can çekişmesi ve ölümün o soğuk yüzünü hissetmesidir ki, her canlı bu tadı hissedecektir. Sadece şehitler bundan muaftır.

"Allah yolunda öldürülenlere (şehitlere) de ölüler demeyin. Hayır, onlar ölü değil diridirler, ama siz bunu hissedemezsiniz, sezemezsiniz." (Bakara, 2/154)

Bu ayette bu mana açık bir şekilde ifade ediliyor. Şehitler kendilerini ölmüş bilmedikleri için, sıradan olan ölüme dair haller, onlardan kaldırılmıştır. Yani onlar sekerat ve ölümün alışılagelen durumlarından muaftırlar, denilmek isteniyor. 

(1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...