"Silâhlarını ve cihâzâtını âsâba devreder." Nefsin, vazifesini asaba devretmesi ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah, insanı nihayetsiz terakki edecek bir fıtratta yaratmış ve ona mükemmel bir istidat vermiştir. İnsanın vazifesi istidatlarını nemalandırıp inkişaf ettirmektir. Bu inkişaf ise, mücadele ve mücahede ile mümkündür. Bu yüzden Allah, insana nefis, heva, şeytan, vehim gibi düşmanları musallat etmiştir. İnsan bu düşmanlar ile mücadele ettikçe, mahiyetindeki istidatlar inkişaf eder; istidatlar inkişaf ettikçe de terakki ve tekemmül eder.

İşte bu terakki ve tekemmülün devamı için, nefis bir takım ağır riyazet usulleri ile öldürülmüş olsa bile, Allah nefsin vazifesini görecek yeni düşmanları insana musallat ediyor. Ta ki terakki ve tekemmül yolu açılsın. Nefislerini tamamen öldürüp ıslah etmiş büyük zatların nefislerinden şikâyet etmeleri bundan dolayıdır.

Nefsin vazifesini âsaba devretmesini, başka bir cihaz-ı maddinin devralması olarak anlayabiliriz. Bunun keyfiyet ve mahiyetini bilemememiz mühim değildir. Ruhun mahiyetini bilmiyoruz ama bedenimizi idare ettiğini ve her organımıza ve hücremize yakın olduğunu çok iyi biliyoruz.

Âsabı, nefis gibi kesif olan bedenin, cismanî arzu ve hassasiyetleri olarak da anlayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Öfkelenmek misal olabilir mi asab a?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
öfke ve şehvet tam bir örnektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Asab ve damarlar ise,o vazifeyi ahir ömre kadar görür...ASAB VE DAMAR ARASINDAKİ FARKI İZAH EDERMİSİNİZ

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Asab ile damarlar bir birine yakın manalara geliyor.  Asab ve damarları, nefis gibi kesif olan bedenin yani cesedin, cismani arzu ve hassasiyetleri olarak anlayabiliriz. Üstad'ın heves, damar, âsab, tabiat ve hissiyat halitası tabiri maksada işaret eder. Yani insan mahiyetinde farklı farklı bulunan cismani bazı aza ve cihazların karışımından hasıl olan mecazi bir nefis demektir. Bu mecazi nefsi oluşturan temel unsurlar insanın arzu ve istekleri, cesedin sinir ve damarları, tenperverlik buna örnek verilebilir.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...