"Sıfat-ı kelâmdan gelen tekellüm-ü İlahîdir. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّ۪ى âyetinin sırrıyla: Kelâm-ı İlahî, nihayetsizdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi." (Kehf, 18/109)

Bu âyet-i kerime Allah’ın kelam sıfatının kudret, ilim ve irade sıfatları gibi nihâyetsiz olduğunu beyan ediyor. Çünkü sonsuz bir konuşmayı ve ilhamı ancak yine sonsuz bir sıfat ifade edebilir. Dört büyük kitap hususan Kur’an’-ı Kerim, Allah’ın sonsuz kelamının bir tecellisidir.

Bu sebepledir ki hiçbir âlim ya da müfessir, "Ben Kur’an’ın bütün mâna ve inceliklerini keşfedip eserlerimde yazdım" diyemez ve diyemiyor. Çünkü Kur’an’ın mânalarını ifade etme hususunda bütün denizler mürekkep olsa, Kur’an’ın mânasını yazamadan o denizler tükenirdi.

Diğer bir husus ilhamdır. Allah bütün varlıklar ile konuşmaktadır. Bütün kâinat Allah’ın Kelam sıfatı ile hareket etmektedir. Allah her an her varlığa kelam sıfatı ile ilham etmektedir.

Allah’ın “kelam” sıfatının tecellisi, peygamberlere vahy etmekten, bal arısına ilham etmeye (Nahl, 16/68) kadar çok geniştir. Bu nedenle Allah’ın Kelam sıfatı sadece Kur’ân’dan ibaret değildir. Peygambere gelen “Kudsi Hadisler”den tutun, evliya ilhamı, melek ilhamı ve hayvanat ilhamına kadar geniş ve sonsuzdur. Ancak evliya ilhamı da olsa, bazı te’vil hataları olabilir. Bunlar hadîse ait zannedildiğinden, sanki hadîs hatalıymış ve hakikate aykırıymış gibi anlaşılmış. Bu da hadîslerin zayıflığına veya inkârına sebep olmuştur.

Bazı ilhamlar, rüya gibidir. Bazı velilerin ilhamlarına tabir gerekebilir. Te’vil etmeden olduğu gibi nakletmek, yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...