"Şimdilik o hâdisât-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhidler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işâa edilen yirmi üç meseleleri, tevfik-i Rabbânî ile gayet muhtasar bir surette beyan edilecek." Beşinci Şua'da tüm meseleler neşredilmemiş mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şimdilik o hâdisât-ı gaybiyenin yüzer misallerinden, mülhidler tarafından avâmın akidelerini bozmak fikriyle işâa edilen yirmi üç meseleleri, tevfik-i Rabbânî ile, gayet muhtasar bir surette beyan edilecek. Ve o meseleler mülhidlerin tahmini gibi zarar vermemekle beraber, herbiri bir lem'a-i i'câz-ı Nebevî olduğu görünmekle ve hakikî tevilleri ispat ve izhar edilmekle akîde-i avâmı kuvvetlendirmeye mühim bir sebep olmasını rahmet-i Rabbânîden rica edip hatîâtımı ve galatatımı afv ve mağfiret altına almasını Rabb-i Rahîmimden niyaz ederim."(1)

“Sabık yirmi adet meselelere bir tetimme olarak üç küçük meseledir." Bu cümleden, paragrafta ifade edilen yirmi üç meselenin tamamının hem telif hem de neşredildiğini anlıyoruz. Bunun dışında telif edildiği hâlde neşredilmeyen bir mesele olduğu konusunda bir kayıt, bir emare bulunmuyor.

Şayet “yüzer misallerinden” cümlesinden hareketle çok meseleler var diyorsanız, bunlar telif edilmemiştir ki neşredilsin. Üstadımız burada "Ahir zamanla ilgili çok hadislerden numune olarak yirmi üçünü ele alacağız." demek istiyor. Yoksa yirmi üç meselede olduğu gibi, ahir zamanla ilgili bütün hadisler tevil ve tabir edilmemiştir. Ama paragrafta söz verilen yirmi üç meselenin tamamı hem telif edilmiş hem de neşredilmiştir.

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...