Sitenizde, adem alemlerinin dahi Cenab-ı Hakk'ın ilminde olduğunu ifade ediyorsunuz. Küfür ise ademdir, deniliyor. Şu halde çirkin olan küfrün, sermedi güzellikteki ilm-i ilahinin içinde bulunması durumunu nasıl anlayacağız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küfrün ademi olması; esasının ve hakikatinin olmaması anlamındadır. Yani küfür; iman ve hidayet gibi, varlığı ve esası olan bir şey değildir. Küfrün bu mahiyeti ile Allah’ın ezeli ilminde olması onun sonsuz güzelliğine bir leke ya da çirkinlik vermez. Zira küfür içi boş bir kabuk ve görüntüden ibarettir. Nasıl zihnimizden geçen çirkin bir şey kalbimizin güzelliğine mani değilse, Allah’ın ilmindeki çirkin malumatlar da onun sermedi güzelliğine mani değildir.

Küfrün bilinmesi çirkinlik değil, irtikap edilmesi çirkinliktir. Tıpkı şerrin yaratılmasının şer değil, irade edilmesinin şer olması gibi. Allah’ın ilminde böyle şeylerin malum kabilinden olması onun sonsuz güzelliğine nakise vermesi bir yana, tam aksine, onun ilminden hiçbir şeyin gizli ve saklı kalamayacağını göstererek Onun sonsuz izzet ve azametine işaret eder.

Mesnevi-i Nuriye’de geçen şu “soru ve cevap” konumuzu daha iyi aydınlatır kanaatineyiz:

"Sual: Cenâb-ı Hakkın cüz’iyat ve hasis emirler ile iştigali azametine münafidir."

"Elcevap: O iştigal, azametine münafi değildir. Bilâkis, adem-i iştigali, azamet-i rububiyetine bir nakîsedir. Meselâ, şemsin ziyasından bazı şeylerin mahrum ve hariç kalması, şemse bir nakîse olur. Maahaza, bütün şeffaf şeylerde görünen şemsin timsallerinin herbirisi, 'Şems benimdir. Şems yanımdadır. Şems bendedir.' diyebilir. Ve zerrelerle şems arasında müzâhame yoktur."

"Bütün mahlûkat -bilhassa insanlarda- ferdî olsun, nevî olsun, şerif olsun, hasis olsun; ilim, irade, kudret itibarıyla Cenâb-ı Hakk'ın tecellîsine mazhardır. Her bir şey, her bir insan, 'Allah yanımdadır.' diyebilir. Bilhassa insanın zaafı, fakrı, aczi nisbetinde Cenâb ı Hakkın kurbiyeti ve her bir şeyin Cenâb-ı Hak ile münasebeti olmakla beraber, O da münasebettardır. Ve gayr-ı mütenahi acz ve fakrı olan insan, gayr-ı mütenahi kudret ve gınâ ve azameti olan Cenâb-ı Hak ile münasebeti ne kadar lâtiftir!"(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zelü'l-Hubab.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...