"Sonra, imânın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, gayr-i mütenâhî bir sofra-i nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir." ile "Onun ihsanıyla, cüzî bir cüzden, küllî bir küll-ü nurânî hükmüne geçtin." açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada insanın mazhar olduğu, iç içe genişleyerek giden nimetler silsilesi izah ediliyor. İnsanın mazhar olduğu bu geniş nimet safhaları ve sofralarından, insan ancak kendisine takılan cihazlar sayesinde istifade edebiliyor. İnsanın mazhar olduğu bu nimet safhalarından ve sofralarından, en geniş ve nurani olanı ise; iman ve muhabbet kabiliyeti ve nimetidir.

İslamiyet ve İman Nimeti: İslam ve iman nimeti, insanın külliyetini farklı varlık boyutlarına taşıyor. Bir kafirin insaniyet ve şuur noktasından dairesi maddi aleme münhasır ve sınırlı iken, müminin dairesi iman ve İslamiyet ile bütün gaybi alemleri de içine alıyor. Ezel ve ebet alemleri kadar sofrası ve bakışı genişlik kazanıyor. İman ve İslam nimeti insaniyet ve şuura bir rehberlik yapıp, müteal alemlerde dolaştırıyor.

İnsan, cennet ve cehennem yurtlarının varlığını ve lezzetini iman sayesinde tadabiliyor. Nasıl hayvan, insanın mazhar olduğu nimetlere ulaşamıyor ise, kafir de insanın iman ile elde ettiği külliyet ve genişliğe ulaşamıyor. Kafirin sofrası maddi ve kevni alemler ve hazır anı iken, Müminin sofrası bütün maddi ve manevi alemler ve zamanın bütünü şekline dönüşüyor.

Marifetullah ve Muhabbetullah Nimeti: Mümin bir insanın kalp ve ruhunda, Allah’ın marifet ve muhabbeti tahkiki bir surette kökleşip yerleşir ise, insanın nimet ve istifade dairesi öyle bir külliyet ve genişlik kazanır ki; değil maddi ve manevi alemler, Vücup alemine yani Allah’ın ezeli ve ebedi Zat-ı Akdesine ve sıfatlarına uzanır. Bütün nimetlerin asıl membaı ve tecelli suretinde kaynayıp geldiği noktayı içine alır; bu marifet ve muhabbet nimeti. Bu nimetin de kendi içinde çok derece ve mevkileri vardır. İnsan bu marifet ve muhabbet nimetinde ne kadar keskinleşip derinleşirse, daire ve külliyeti de o derece keskin ve derin olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

nurcu56
Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...