Birinci Makale, İkinci Mesele

İçerikler


  1. "Pûşide olmasın, Sevr ve Hûtun kısas-ı meşhuresi, İslâmiyetin dahil ve tufeylîsidir. Râvisiyle beraber Müslüman olmuştur." İzah eder misiniz, "ravisiyle beraber Müslüman olmuş" derken ne kastediliyor?

  2. Dünyanın, balık ve öküz üzerinde olduğu ile ilgili ifadelerin hadis olup olmadığı hakkında bilgi verir misiniz?

  3. "Her akşamda Güneş arşa gider, secde eder. İzin alıyor, sonra geliyor." cümlesini açıklar mısınız?

  4. "Evet, şemse müekkel olan melek; ismi şems, misali de şemstir." İzah eder misiniz, mevcudatın isimlendirilmesinin müekkel meleğin ismi ile ilişkisi nasıldır?

  5. "Hem de hükema-i İlâhiyun nezdinde, her bir nevi için hayy ve nâtık ve efrada imdad verici ve müstemiddi bir mahiyet-i mücerrede vardır." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "Esbab-ı zahiriyenin vazındaki hikmet ise: İzhar-ı izzet ve saltanat tabir olunan dest-i kudret, perdesiz daire-i esbaba münatıf olan nazara karşı, zahiren umur-u hasiseyle mübaşeret ve mülabeseti görülmemektedir..." İzah eder misiniz?

  7. "Bütün av, yaban eşeğinin karnındadır (Yani onu avlayan av ihtiyacını karşılar ve başka avlara ihtiyacı kalmaz)." cümlesini izah eder misiniz?

  8. "Faraza, sâil keyfiyet-i hilkatten sual etmişse, fenn-i beyanda... Hasta olan sail, iştiha-i kâzibiyle istediği cevabı vermemiştir." İzah eder misiniz?

  9. "Sevr ve Hût, arzın mahrek-i senevîsinde mukadder olan iki burçtur. O burçlar, eğer çendan farazî ve mevhumedirler..." İkinci Mesele Üçüncü Mahmili açıklar mısınız?

Yükleniyor...