"Su-i hulk ve fena haslet eseri gösterilmezse ve gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel edilmezse, kusurunu da anlasa zarar vermez..." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu ifadesinde, fıtraten kinci ve mizacen düşmanlık hissi kuvvetli adamlara, hangi şartları yerine getirirlerse bu hallerinden mesul olmayacaklarını tarif ediyor. Zira insanın fıtratını söküp atması veya mizacını değiştirmesi nerede ise imkansızdır.

Öyle ise bu gibi mizaç ve fıtratlarda olan insanlar ne yapmalı ki o günahlara girmesinler?..

Üstad Hazretleri, böyle bir mizaç ve fıtrata sahip olanlar, bu mizaç ve fıtratlarını kötü ve fena ahlak olarak eyleme ve amale dökmezlerse ve bunun gereği olan dedikodu ve gıybet gibi haram şeylere bulaşmayıp, kusurlarını da görebiliyor ise, zarar vermez ve mesul olmazlar, diyerek onlara yol gösteriyor.

Mesela, bir adama karşı çok büyük bir kin ve düşmanlığımız var. Bu düşmanlık ve kinimizi de içimizden söküp atamıyoruz. Bu durumda nasıl hareket etmeliyiz ki, hem o adama hem de kendimize zarar vermeyelim:

Birincisi, o adama suihulk ve fena haslet eseri göstermemeliyiz. Yani o adama karşı kötü ve fena işler yapmamalıyız.

İkincisi, gıybet gibi şeylerle ve muktezasıyla amel etmemeliyiz. Yani o adamın arkadan çekiştirmemeli, dedikodusunu yapmamalıyız.

Üçüncü olarak da kusurumuzu anlamalıyız. Yani hatalı ve arızalı olanın biz olduğumuzu bilmeli ve Allah’a sığınmalıyız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...