"Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır." Müjde ve şifayı "Vahdehu"nun kelime manasını da vererek izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirminci Mektup’ta ifâde edilen her bir kelimenin ihtivâ ettiği her bir mâna; insan ruhunun mâhiyetinde olan acz, fakr ve zaafı ile birlikte, nihâyetsiz düşmanlarının varlığı, eli yetişmediği ihtiyaç dâiresinin genişliği ve talip olup ama güç yetiremediği sâadet-i ebediye gibi büyük ve derin yaralarını tedavi eden birer ilaç, yeni duyduğu birer müjde, duymaktan hadsiz zevk aldığı birer lezzet olarak tarif edilmektedir.

Âdeta, aşere-i mübeşereye verilen müjde gibi, sâadet-i ebediyenin varlığıyla müjdelenmek, Hazreti Eyyûp (as) gibi bizim de acz, fakr ve zaaf yaralarımızı tedavi etmek ile şifâ bulmak ve mânen cennete gitmiş gibi de zevk almak hislerini vermektedir. O yüzden her bir kelime ya bir şifâ, ya bir müjde, ya da bir mânevi zevk veren bir tablodur.

Her bir kelime; Allah'ın bir ismine dayandığı ve onun izâhı olmak hasebiyle, mârifetullah ve onu tanımaktan gelen huzur ve sevgiyi ifâde eden muhabbetullâhtır.

Vahdehu, “Allah birdir.” manasına gelir. Bu bir olma, O’nun “yegâne, essiz, benzersiz” olduğunu ifade eder. Şöyle ki: Allah’ın varlığı vacibdir, zâtı ezelî ve ebedîdir. Varlığı zâtından olan, ezelî ve ebedî bir başka varlık yoktur. Bütün varlıklar mümkin grubuna girerler, hâdis ve fanidirler; yani sonradan yaratılmışlardır; evvelleri ve ahirleri vardır.

Meseleyi sıfatlar açısından ele aldığımızda şu hakikat karşımıza çıkar: Sıfatları sonsuz ve mutlak olan yegâne zât Allah’tır. Bütün varlıkların sıfatları Allah’ın yaratmasıyla tahakkuk etmiştir. Her mahlûkun zâtı gibi sıfatları da sınırlıdır. Kudret sıfatını misal alalım: Güneşin cazibe kuvveti de, ruhun kuvvet sıfatı da Allah’ın ihsanıdır. Her ikisi de mahlûktur ve sınırlıdır. Allah’ın kudreti ise sonsuzdur. Ne kadar âlem yaratsa kudretinde hiçbir azalma olmayacağı gibi, O’nun kudretini faaliyetten men edecek, yahut sınırlayacak hiçbir kuvvet ve kudret de yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...