Block title
Block content

Ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır; cümlesinde ne demek istenmiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainata ve içindekilere iman nazarı ile bakılırsa her şey saadet ve huzur kaynağı; küfür nazarı ile bakılırsa her şey karanlık ve azap kaynağıdır. Mümin, iman gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığından, her şeyde bir huzur ve saadet bulurken, kafir ise küfür gözlüğü ile kainata ve olaylara baktığı için,  o da her şeyde bir acı ve azap görüyor.

Denebilir ki, iman dünyada mümine küçük bir cennet hayatı, küfür ise kafire küçük bir cehennem hayatı yaşatıyor. İman her şeyi dost yaparken, küfür her şeyi düşman yapıyor.

İman nurlu ve ışıklı bir gözlük olduğu için, bu gözlük ile kainata bakıldığında her şeyin içyüzünü ve hakikatini gösteriyor. Küfür ise karanlıklı ve zulümatlı bir gözlük olup her şeyi çirkin ve kötü gösteriyor. İşte bu cümlenin esas noktası  bu manaya işaret ediyor.

Mesela kafir, ölümü yokluk ve hiçlik görürken, mümin ebedi saadetin başlangıcı ve girişi olarak görüyor. Müminin bu inancı ona manevi bir cennet hali ve lezzeti veriyor. Yani cennet küçültülse iman olur, iman büyütülse cennete dönüşür, formülü ile bu meseleyi izah edebiliriz. Aynısı küfür ile cehennem arasında da mevcuttur. Küfür küçük bir cehennem iken, cehennem ise küfrün tecessüm etmiş azaplı bir halidir diyebiliriz.

Allah bu dünyada imanın ve ibadetin içine cennete işaret eden manevi hazları ve huzuru derc etmiş iken, küfrün içine de cehenneme işaret eden elem ve azapları derç etmiştir.

Burada Allah’a asker olmak, ona iman ile intisap edip ibadet ile onu razı etmek anlamındadır. Yani bir mümin Allah’a iman edip onun emir ve yasaklarını yerine getirir ise, hem Allah’a asker olmuş olur, hem de dünya hayatında mesut ve bahtiyar olur. İman ve ibadetin dünyada nasıl saadet getirdiğine yukarıda bir parça değindik. Risale-i Nurlardaki bütün iman küfür muvazene ve mukayeseleri bu meseleye bir levha hükmündedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Üçüncü Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 6506 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...