"Tahribatçı ehl-i bid’a iki kısımdır." Bu kısımlar nelerdir, farkları nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tahribatçı ehl-i bid'a iki kısımdır."

"Bir kısmı, güya din hesabına, İslâmiyete sadakat namına, güya dini milliyetle takviye etmek için, 'Zaafa düşmüş din şecere-i nuraniyesini milliyet toprağında dikmek, kuvvetleştirmek istiyoruz.' diye, dine taraftar vaziyeti gösteriyorlar."

"İkinci kısım, millet namına, milliyet hesabına, unsuriyete kuvvet vermek fikrine binaen, 'Milleti İslâmiyetle aşılamak istiyoruz.' diye, bid'aları icad ediyorlar."(1)

Burada fark; birinci kısım İslam’ı milliyetçilik ile dirilteceklerini iddia ediyorlar. Yani bu zamanda İslam dini ancak milliyetçilik fikri ile ihya olup ayağa kalkar. Zayıflamış İslam ağacını Türklük toprağına dikersek İslam yeniden kuvvet kazanır, iddiasındalar. Bunların hedef ve niyeti İslam olmakla beraber, tarz ve vasıtaları bidattır.

İkinci kısmın hedef ve niyetinde Türklük var; İslam ise bu Türklük davasına sadece bir araç ve vasıtadır. Yani bunların hedef ve niyeti bidat iken vasıta ve araçları haktır. Bunlar da Türklüğü ayağa kaldırmak için İslam kullanılabilir, diyorlar. Bunlar birinci kısma nazaran daha tehlikeli ve daha muzırdırlar.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Yedinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...