Block title
Block content

Tegayyür edenin, ne için mutlaka sonu olsun ki?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tegayyür; halden hâle geçmek, değişmek ve bozulmak manalarına geliyor.

Değişmek alttan üste, üstten alta olmak üzere iki şekildedir. Her iki halde de eksiklik ve kusur manası hükmeder. Yani mutlak kemalde olmadığı için alta ve üste doğru hareket eder. Halbuki mutlak kemalde olan bir varlığın bir altı ve üstü olmadığı için hareket etmez. Yani değişimin temel dinamiği harekettir.

Hareket, bir cismin iki mekanda ve iki zamanda olması haline denir. Sükun ise, bir cismin, bir mekanda, iki zamanda olması halidir. Yani, cismin hareket ve sükun hali, zamanı oluşturur. Dolayısı ile hareketin olması bir başlangıç ve sonu mecburi kılıyor. Yani her başlangıcın mutlaka bir sonu olmak durumundadır.

Başlangıcı olup da sonu olmamak akıl ve mantık ile çelişir. Zira sonu olmamak kavramı içinde  başlangıcın da olmaması vardır. Yani sonu olmayan bir şeyin başlangıcı zaten olmaz. Öyle ise her başlangıcı olanın sonu da vardır, hükmü sabit olur.

Tegayyür hareketten müteşekkildir. Hareket de başlangıç ve sondan müteşekkil olduğuna göre, tegayyürü olan her şey sonlu olmaya mahkum demektir. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...