"Ulvî bir surette söylediği sözlerinde hiç hilâf bulunabilir mi?" Onun sözlerinde hilaf bulunmayacağı sadece vahiy ile mi ilgilidir? Bütün sözleri ve halleri için de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Metinde geçen şu ifadeler aynı zamanda bu soruya da cevap olmaktadır:

" اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُوحٰى Evet, hak aldatmaz, hakikatbîn aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstağnidir; hakikatbînin gözüne hayâlin ne haddi var ki, hakikat görünsün aldatsın..."(1)

Bilindiği gibi bütün peygamberler "ismet" sıfatıyla muttasıftırlar. Güneşe gölge düşmemesi gibi, onlara da günah yanaşamaz. Yaratılışları safi, temiz, berrak ve parlaktır.

İslâm dininin Kur’ân'dan sonra gelen ikinci kaynağı hadis-i şeriflerdir. Ve Üstat Hazretleri hadisleri Kur’ân'ın birinci tefsiri olarak niteler. Sünnetlerin kaynağını da Allah Resulü'nün (asm.) "ef’ali, akvali ve efali" olarak beyan eder.

Peygamber Efendimizin (asm.) sözleri gibi, bütün işleri ve halleri de bütün müminler için birer model, birer hidâyet vesilesidir. Mesnevî-i Nuriye’de geçen şu ifadeler bu konuyu çok güzel açıklar:

"Arkadaş! Vesvese ve evham zulmetleri içinde yürürken, Resul-i Ekrem(a.s.m.)'in sünnetleri birer yıldız, birer lâmba vazifesini gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir hadd-i şer'î, zulmetli dalâlet yollarında güneş gibi parlıyor…"

"Ve keza, o sünnetleri, sanki semâdan tedellî ve tenezzül eden ipler gibi gördüm ki, onlara temessük eden yükselir, saadetlere nâil olur..."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.

2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Katre'nin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...