Üstad'ın eserlerinde, kendisine karşı suizan yaptığımız alimin, eserlerini okuyunca veya kendisini dinleyince bir feyz alamıyacağımız söyleniyor. Doğru mu, bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'da suizan olarak değil de "Gurur insanı feyizlerden mahrum bırakır." deniliyor. Şöyle ki:

"Üçüncü hastalık: 'Gurur' dur."

"Evet, gururla, insan maddî ve mânevî kemâlât ve mehasinden mahrum kalır. Eğer gurur saikasıyla başkaların kemâlâtına tenezzül etmeyip kendi kemâlâtını kâfi ve yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle, eslâf-ı izâmın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama mâruz kalarak, bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki, eslâf-ı izâmın kırk günde yaptıkları bir keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar."(1)

Gurur, insanın kendini yeterli görmesinden dolayı başka kişilerden bir şeyler öğrenmeye ve feyizlenmeye kapalı olma halidir. Yani insan, "Ben kendi kendime yeterim, başkalardan bir şey almaya muhtaç değilim." diyerek manen dalalete sapar.

Hâl böyle olunca, kişi kendi cüzi ilmi ve şuuru ile zifiri karanlığın ortasında çaresiz ve şaşkın bir vaziyete düşer. O büyük evliya ve alimlerin feyizli ışıklarından istifade edemez.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...