"Hem nev-i insanın humsu, belki kısm-ı âzamı, göz önünde o Kur’ân’a müncezibâne ve dindarâne irtibatı ve hakikatperestâne ve müştakane kulak vermesi..." İzahı, hums ile kısm-ı âzam arasındaki fark çok değil mi? Ehl-i küfür her zaman daha ziyade!..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Hem nev-i insanın humsu, belki kısm-ı a’zamı, göz önündeki o Kur’an’a müncezibane ve dindarane irtibatı ve hakikat-perestane ve müştakane kulak vermesi ve çok emarelerin ve vakıaların ve keşfiyatın şehadetiyle, cin ve melek ve ruhanîler dahi tilaveti vaktinde pervane gibi etrafında hakperestane toplanmaları, Kur’an’ın kâinatça makbuliyetine ve en yüksek bir makamda bulunduğuna bir imzadır.”(1)

"Humus" beşte bir anlamına geliyor ki bu ifade ile iki milyara yaklaşan İslam ümmetine işaret ediliyor. Kısm-ı azam ise büyük çoğunluk demektir ki insanlığın büyük bir kısmı da Kur’an’dan direkt ya da dolaylı bir şekilde irtibat ve istifade halindedir.

Kur’an’dan istifade etmek için ille de iman etmek gerekmiyor, onun maddi ve manevi kanunları insanlığa her cihetle ilham olup insanlığın yararına işlerin oluşmasında yardımcı olabiliyor.

Örneğin bugünkü modern hayatın temelinde reform ve Rönesans hareketlerinin payı büyüktür. Reform ve Rönesans’ın ana ilham kaynağı ise Kur’an temelli İslam medeniyetidir. Haçlı seferlerinde İslam medeniyeti Batılı çapulcuların gözünü kamaştırmış ve reform ve Rönesans’a ilham kaynağı olmuştur.

Bunun yanında İslam’ın Batı dünyasında hızlı bir şekilde yayılması ve ileride büyük bir çoğunluk teşkil etmesi de mukadderdir. Rusya dinsiz kalamaz dönüp Hristiyan da olamaz, İslam’a gebedir. Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinin büyük bir arayış içinde olması da bunun somut örnekleridir ve Üstadımız bu hususlara da yer yer değinmiştir.

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...