Vahy-i zimni bölümünde Peygamber Efendimiz'in vahye, ilhama dayanan ve ferasetiyle beyan ettiği hadislere örnek verebilir misiniz ve bunları birbirinden nasıl ayırabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İKİNCİ ESAS: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, hem beşerdir, beşeriyet itibarıyla beşer gibi muamele eder; hem resuldür, risalet itibarıyla Cenâb-ı Hakkın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti, vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır:"

"Biri vahy-i sarihîdir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onda sırf bir tercümandır, mübelliğdir, müdahalesi yoktur: Kur'ân ve bazı ehâdis-i kudsiye gibi."

"İkinci kısım, vahy-i zımnîdir. Şu kısmın mücmel ve hülâsası, vahye ve ilhama istinad eder; fakat tafsilâtı ve tasvirâtı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâma aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde, zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, bazan yine ilhama, ya vahye istinad edip beyan eder, veyahut kendi ferasetiyle beyan eder."

"Ve kendi içtihadıyla yaptığı tafsilât ve tasvirâtı ya vazife-i risalet noktasında ulvî kuvve-i kudsiye ile beyan eder, veyahut örf ve âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder."(1)

İkinci vahiy kısmı Kur’an ve bazı kudsi hadislerin dışındaki bütün hadisleri kapsadığı için, hangi hadisin vahye hangisinin ilhama, hangisinin ferasete baktığını kestirmek ve böyle bir sınıflandırmaya gitmek mümkün değildir. Bu Allah Resulü (asm)'ın azametli bir ahvali olup, ancak kendi beyanı ile anlaşılacak bir durumdur. Böyle özel bir tarif ve çalışma olmadığına göre, bizim bir misal vermemiz mümkün değildir.

"Nasıl ki, bir vakit huzur-u Nebevîde derince bir gürültü işitildi. Ferman etti ki: 'Şu gürültü, yetmiş senedir yuvarlanıp şimdi Cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür.' Bir saat sonra cevap geldi ki, 'Yetmiş yaşına giren meşhur bir münafık ölüp cehenneme gitti.' Zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın beliğ bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi."(2)

Mesela, bu hadise ve hadis, Allah Resulü (asm)'ın feraset, örf, âdet ve efkâr-ı âmme seviyesine göre, beşeriyeti noktasında beyan eder, kapsamına bir örnek olabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup.

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...