“Vakta ki, ene, vazifesini şu suretle ifa etti; vahid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini terk eder.” Mevhum rububiyeti ve farazî malikiyeti terk etmek ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevhum rububiyet:

Arıyı çiçeklerden bal yapacak şekilde terbiye eden Rabbimiz, bize de bazı şeyleri terbiye etme ve onlarla bir şeyler yapma istidadı vermiştir. O şeyleri yapmamıza vesile olan aklımızdan, beden yapımızdan, teneffüs ettiğimiz havaya, suya, ışığı kadar hepsini Allah yaratmış ve terbiye etmiştir. Biz sadece bize verilen bu istidadı yerinde kullanmakla bir şeyler yapabiliyoruz; yünden kumaş yapmak gibi. Yaptığımız şeyde bizim hissemiz yok denecek kadar azdır.

Farazî malikiyet:

Yine insan önce, vahid-i kıyasî olarak, "Ben nasıl şu tarlaya malik isem Halık’ım da bütün yeryüzünün ve bütün âlemlerin malikidir” der, sonra “Dünyanın maliki benim tarlamın da malikidir” diyerek mevhum malikiyetini terk eder, bütün mülkün yegâne malikinin Allah olduğunu ilan eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...