“Vakta ki, ene, vazifesini şu suretle ifa etti; vahid-i kıyasî olan mevhum rububiyetini ve farazî mâlikiyetini terk eder.” Ene vazifesini yaptıktan sonra vahid-i kıyasi olan mevhum rububiyetini ve farazî malikiyetini nasıl terk eder?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mevhum rububiyet:

Arıyı çiçeklerden bal yapacak şekilde terbiye eden Rabbimiz, bize de bazı şeyleri terbiye etme ve onlarla bir şeyler yapma istidadı vermiştir. O şeyleri yapmamıza vesile olan aklımızdan, beden yapımızdan, emdiğimiz havaya, suya, ışığı kadar hepsini Allah yaratmış ve terbiye etmiştir. Biz sadece bize verilen bu istidadı yerinde kullanmakla bir şeyler yapabiliyoruz; bakırdan mutfak eşyası yapmak gibi. Yaptığımız şeyde bizim hissemiz yok denecek kadar azdır.

Farazî malikiyet:

Yine insan önce, vahid-i kıyasi olarak, "Ben nasıl şu tarlaya malik isem Halık’ım da bütün yeryüzünün ve bütün âlemlerin malikidir.” der, sonra “Dünyanın maliki benim tarlamın da malikidir.” diyerek mevhum malikiyetini terk eder, bütün mülkün yegâne malikinin Allah olduğunu ilan eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...